Ekim 2021 | Sayı 25

 

Bülteni Dinle

 

 

 

Resmî Gazete’de yayımlanan Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile varlık yönetim şirketleri kurucu tanımına dahil edildi.

Bu değişiklikle birlikte Varlık Yönetim Şirketleri’ne (“VFŞ”), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleri’nin (“VDMK”) ihracını yapmak üzere fon kurabilme yetkisi verildi.

VFŞ’lerin VDMK ihracını yapmak üzere fon kurabilme yolu açılması ile artık VFŞ’lerin portföylerindeki donuk alacakları menkul kıymetleştirip ellerinden çıkarmaları mümkün hale geliyor.

 

 

Son zamanlarda üzerinde sıkça konuşulan ve ihracatın hacmini artırmayı amaçlayan “İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (“İHAŞ”)” Ticaret Bakanlığı’nın koordinesi altında kuruldu. İHAŞ ile ihracat yapanların finansman erişiminin kolaylaştırılması ve kredi kefalet problemlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

 

 

Rusya, 19 Ekim 2021 günü yaptığı açıklamada, yasadışı sayılan içerikleri defalarca talep edilmesine rağmen silmediği için ABD’li teknoloji devi Google’a, Rusya’daki yıllık cirosunun yüzde 20’sine varacak şekilde bir para cezası verilebileceğini söyledi.

Rusya, ülke genelindeki erişim hızının yavaşlatılması ve içerik ihlalleri için getirilen para cezaları gibi yöntemlerle yabancı teknoloji şirketlerinin yasalara uymalarını sağlama amacı ile internet üzerindeki kontrolünü artırmaktadır.

 

 

Rekabet Kurulu 30 Eylül 2021 tarihli toplantısında, tespit ettiği bulguları ciddi bularak, hâkim durumun kötüye kullanılması başlığı altında sahibinden.com’a soruşturma açılmasına karar verdiğini ilan etti.

Rekabet Kurulu’nun ilanı kamuoyuna bilgi verme niteliğinde olup, henüz bir ceza yaptırımı mevcut değildir.

 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, T.C. Kimlik Kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini açıkladı.

Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanması Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre; Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin T.C. Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak T.C. Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklendiğinde, T.C. Kimlik Kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile:

  • İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesislerine, “çevre lisansı” alma şartı getirildi.
  • Yönetmelik’e tabi tesislerden de İl Müdürlüklerine yapacakları uygunluk başvuru aşamasında, “Sıfır Atık” Yönetmeliği’ndeki” yükümlülüklerini yerine getirme şartı aranacaktır.
  • Geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlara ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığının tespiti durumunda izin ve lisans belgeleri iptal edilecektir. Ayrıca söz konusu işletmelerin, 3 yıl süreyle tekrar çevre izin ve lisans başvurusunda bulunamayacağı da düzenlenmiştir.

 

 

Birleşmiş Milletler’in “Türkiye’nin Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nu (“Konvansiyon”) Onaylaması” hakkındaki duyurusu 13 Ekim 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Bilgi Hizmetleri’nin internet sayfasında yayınlandı.

Konvansiyon’un imzalanması ile ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sonucunda imzalanan sulh anlaşmalarının hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenmesi ve iş dünyasına hukuki güven verilmesi amaçlanmakta olup son yıllarda arabuluculuk alanında kaydedilen önemli gelişmelere uluslararası bir boyut kazandırılmıştır.

 

 

İçişleri Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan ve 21 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile dernekler genel artık genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık’ın uygun gördüğü elektronik ortamlarda gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler, sisteme güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yapabilecektir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları, fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanacak olup; söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik diğer bütün usul ve esasların elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerli olacağı düzenlenmiştir.