Eylül 2021 | Sayı 21

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Yılın İkinci Çeyreğinde Türk Start-Up Ekosisteminde Yatırım Rekoru Kırıldı

KPMG Türkiye tarafından 2021 yılının ikinci çeyreğini kapsayan Türkiye Start-up Yatırımları Raporu yayınlandı. Start-up ekosistemi ile ilgili olarak Rapor’da öne çıkan veriler şu şekildedir;

Türkiye girişim ekosistemi 2021 yılının ikinci çeyreğinde 153 milyar dolarlık yatırım hacmi ve 136 yeni unicorn sayısı ile yılın birinci çeyreğindeki rekor yatırım hacmini geride bıraktı.

727 milyon dolarlık 57 işlem ile yeni bir rekora imza attı. Toplam yatırım hacminin yüzde 97’sini Getir’in 550 milyon dolarlık yatırımı ile Dream Games’in 155 milyon dolar yatırımı oluşturdu.

Hızlı teslimat ve lojistik, oyun, pazar alanı ve fintech sırasıyla en fazla yatırım çeken sektör oldu.

İki yıl önce kişi başına düşen melek yatırım 1 dolar seviyesinde iken ikinci çeyrekte bu miktar 8,8 dolara yükseldi.

 

 

Yapılandırma Kanunu Kapsamında KDV Artırımında Bulunan Mükellefler, Özel Esaslardan Yararlanamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 31500 sayılı tebliğ,  3 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili tebliğ kapsamında 2020 Aralık ayı ve öncesinde haklarında yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunmama, defter ve belge ibraz etmeme benzeri olumsuz tespit bulunması sebebiyle özel esaslara tabi olan vergi mükelleflerin durumu düzenlendi. Bu durumda özel esaslara tabi mükellefler,  2016 ve 2020 yılları arasında faaliyette bulundukları döneme ilişkin KDV artırım tutarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamı dışında değerlendirilecek.  7236 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunarak özel esaslardan yararlanamayacak olan mükellefleri artırımda bulundukları yıllar için belirlenen olumsuzluklar kapsamında yeniden özel esaslara tabi tutulamayacak. Özel esaslara tabi olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş mükellefler ise KDV artırımında bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflere yönelik olumsuzluklar konusunda yapılacak tespitlerden dolayı özel esaslar kapsamında değerlendirilmeyecek.

 

 

Finansal Yeniden Yapılandırma Süresi Uzatıldı

5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32’nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu madde zor durumda bulunan şirketleri kurtarma amaçlı borç yapılandırmalarının bankacılık kuralları esnetilerek uygulanmasını düzenliyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verileri, banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 202 firma (55 grup) alındığını, söz konusu firmalar ile bağıtlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri (FYYS) ile 55,6 milyar TL’lik borcun yeniden yapılandırıldığını gösteriyor.

Öte yandan, banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon TL’den az kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına ise 28 firma (11 grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan FYYS ile 323 milyon TL’lik borcun yeniden yapılandırıldığı öğrenildi.

 

 

2021-2025 Yıllarına İlişkin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yayımlandı

2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (UYZS) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi 2025 yılına kadar Türkiye’de gerçekleşecek olan yapay zeka çalışmalarının yol haritası olma niteliğini taşımakta. Yapay zeka alanında Türkiye’nin ilk ulusal metni olma özelliğini taşıyan genelge kapsamında altı stratejik öncelik belirlendi. Başlıklar ise şu şekildedir; yapay zeka uzmanları yetiştirme ve bu alandaki istihdamı artırmak, yapay zeka alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, kaliteli veri ve teknik altyapıya erişim imkanını geliştirmek, sosyoekonomik uyum sürecini hızlandıran düzenlemeler yapmak, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve yapısal dönüşümü hızlandırmak olarak açıklandı. UYZS kapsamında hayata geçirilecek faaliyetler sayesinde Yapay Zeka konulu projelerin verimli şekilde yürütülmesi ve küresel ölçekte Türkiye’deki Yapay Zeka çalışmalarının önem kazanması hedefleniyor.

 

 

BDDK’nın Risk Merkezi Düzenlemeleri İçeren Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’nin 19 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, genel ilkeleri düzenleyip, bilgilerin doğruluğunun, güvenliğinin, güncelliğinin sağlanması ile bağımsız bilgi sistemleri ve iş süreçleri denetimi konularına hükümler getiriyor. Söz konusu 3 bölümden oluşan tebliğ ile;

 • Üye kuruluşlarla olan bilgi iletişiminin güvenli, doğru ve yeterli sıklıkta gerçekleşebilmesi için gerekli önlemler Risk Merkezi ve Bilgi alışverişi kuruluşları tarafından alınacak, söz konusu önlemler üye kuruluşa iletilip, yerine getirilmesi düzenlenecektir.
 • Buna göre, Risk Merkezi ve bilgi kuruluşları; bilgi alışverişi sisteminin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla üye kuruluşlarca alınması zaruri gelen tedbirleri belirleyeceklerdir.
 • Risk Merkezi ile bilgi alışverişi kuruluşları, üye kuruluşlarla olan bilgi iletişiminin güvenli, doğru ve yeterli sıklıkta gerçekleşebilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olup, önlemleri üye kuruluşa iletecek ve bu önlemlerin yerine getirilmesini gözetecektir.
 • Risk Merkezi ve bilgi alışverişi kuruluşları, alanlarına dahil konularda sahtecilik ve bilgi ifşasını önleyici çalışmalar yapmak, güvenlik önlemlerini saptamakla yükümlü olacaklardır.
 • Ayrıca, söz konusu kuruluşlar, ilgili taraflar arasında gerekli bilgi paylaşımının sağlandığından emin olacak şekilde mekanizmalar kurmak ve sağlanan bilgi paylaşımının etkinliğini takip etmek konularında yükümlü olacaklardır.

 

 

BDDK Dijital Bankacılık Yönetmelik Taslağını Yayınladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı yayınlandı. Yönetmeliğin 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Buna göre;

 • Yeni nesil banka kurmak isteyenlerin, kuruluş ve izin şartlarında Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliği’nde (İTİY) belirtilen şartları esas alabileceği düzenlendi.
 • Yeni nesil bankaların asgari kuruluş sermayesi yönetmelikle 1 milyar TL olarak belirlendi.
 • Yönetmeliğe göre en üst düzey yönetici pozisyonunda bulunan şahsın bu mertebe için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması şartı aranmakta, söz konusu kişinin en az genel müdür yardımcısı seviyesinde atanmış olması gerekmektedir.
 • Taslak yönetmeliğe göre, faaliyet izni almış geleneksel bankaların, faaliyetlerini dijitale taşımak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde ayrı bir başvuru yapmasına herhangi bir gereklilik bulunmaktadır.
 • Ödeme şirketleri ve elektronik para kuruluşlarının kanuni gereklilikleri yerine getirdikleri sürece dijital banka olarak faaliyet izni alabileceği de yine aynı yönetmelikle düzenlenen hususlardan birisi olarak öne çıkmaktadır.

 

 

İnternet Alan Adları Mevcut Uyuşmazlık Çözümü Mevzuatında Değişiklik Önerisi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) 10.08.2021 tarihli ve 2021/İK-BTD/220 sayılı kararı ile İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde (“Tebliğ“) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı (“Taslak Tebliğ“) yayımladı. Söz konusu Taslak Tebliğ 15 gün boyunca kamuoyu görüşünün alınmasını temin etmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu web sitesinde yayımlanmaya devam edecek.

Söz konusu Taslak Tebliğ, UÇHS faaliyetlerine yönelik esaslı değişiklikler öngörmektedir.

 • Taslak Tebliğ uyarınca, gerekli şartları taşıdığı tespit edilen Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları’nın (“UÇHS“) faaliyette bulunabilmesi için faaliyet belgesi düzenlenmesi öngörülmektedir.
 • Tebliğ’de uyuşmazlık çözüm mekanizması işletilmesindeki ücretlere yönelik de düzenlemeler öngörülmektedir. Buna göre, UÇHS ücretinin iadesinin UÇHS’ni takdirinde olduğuna ilişkin düzenleme kaldırılacak; süreç sonunda haksız bulunan tarafın, karşı tarafın UÇHS ve hakem ücretlerine ilişkin masraflarını ödemesi gerektiği hükmü de Tebliğden çıkarılacaktır.
 • BTK’ya UÇHS faaliyetlerini denetimi sırasında Tebliğ hükümlerine aykırılık tespit etmesi halinde herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ilgili UÇHS’nin faaliyetine doğrudan son verme yetkisi verilmiştir.
 • UÇHS’nin  de en az bir ay önceden BTK’ya haber verip ve yürüttüğü süreçleri karara bağlamak suretiyle faaliyetine son verebileceği de Taslak Tebliğ ile düzenlenmiştir. Ayrıca UÇHS’ler faaliyetlerine son vermelerinin veya BTK tarafından son verilmek durumunda kalınmasının sebep olduğu zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

 

 

Çin’de 3 Çocuk Sahibi Olmaya İzin Veren Yasa Değişikliği Kabul Edildi

Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi tarafından, Nüfus ve Aile Planlama Yasası’nda yapılan 3 çocuk sahibi olabilmeye izin veren yasa değişikliği kabul edildi. Çin devlet başkanı Şi Cinping’in onaylamasının ardından yasa değişikliği yürürlüğe girecek.

1980 yılında nüfus artışını kontrol etmek amacıyla benimsenen “tek çocuk” politikası nüfus artış hızının yavaşlamasıyla terk edilmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili devlet başkanı bu kararın, “Çin’in nüfus yapısını geliştirmeyi, yaşlanan nüfus sorununa etkin yanıt vermeyi ve ülkenin insan kaynağı avantajını sürdürmeyi amaçladığı”nı vurguladı.

 

 

Devlet Denetleme Kurulu’nun Yetkileri Genişletildi

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapılarak, 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun denetleme yapacağı kurumların kapsamı genişletildi.

Kararnamede ilk değişiklik kurulun amaçlarını sıralayan birinci maddede gerçekleşti. İlgili maddenin ikinci fıkrasının Ç bendine ekleme yapıldı. Bu değişikliğe göre DDK, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde, her türlü idari soruşturma, denetleme, inceleme ve araştırma yapacak.

“ç) (Değişik:RG-20/8/2021-31574-C.K-82/1 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde”

İkinci değişiklik ise denetçilerin görev ve yetkilerini sıralayan on ikinci maddede gerçekleşti. İlgili maddeye yapılan eklemeye göre, kurulun grup başkanı ve denetçileri denetim görevi gereğinde denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.

“(2) (Ek:RG-20/8/2021-31574-C.K-82/3 md.) Grup başkanı ve denetçiler denetim görevi mucibince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir.”

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Alım Satımı Yapılan Döviz Listesine Güney Kore Wonu Ekledi

Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı genelge ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), alım satım konusu yapılan para birimlerine yeni bir para birimi ekledi. Söz konusu genelge kapsamında Güney Kore wonu (KRW), alım satımı yapılan döviz listesine dahil edildi. Geçtiğimiz haftalarda Güney Kore Merkez Bankası ile imzalanan yaklaşık 17,4 milyar değerindeki swap anlaşması ise 3 yıl süre ile yürürlükte kalacak. Anlaşma sonucunda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve uzun vadede dolara bağlılığın azalması bekleniyor.