Eylül 2022 | Sayı 47

Bülteni Dinle

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Rekabet Kurumu’nun Martı İleri Teknoloji A.Ş. Hakkında Yürüttüğü Soruşturma Tamamlandı

Rekabet Kurumu’nun; Martı İleri Teknoloji A.Ş. (“Martı”) hakkında, ürün pazarında rakiplerini dışlayıcı eylemde bulunduğu iddialarına ilişkin sürdürdüğü soruşturmasının, Martı’nın endişelere yönelik olarak taahhüt sürecini başlatması nedeniyle sonlandırılmasına karar verildi.

 

 

Rekabet Kurumu Tarafından Meta ve Diğerleri Soruşturmasının Sözlü Savunma Toplantısının Tarihi Belli Oldu

Rekabet Kurumu, Meta Platforms Inc. (eski unvanı ile Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı ile Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri hakkında yapılan soruşturmanın sözlü savunmasını 11 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30’da yapılacağını duyurdu. Savunmaya izleyici olarak online platformlarda katılmak mümkün olacak.

 

AB, Akıllı Cihazlara Siber Güvenlik Kuralları Getirecek

AB Komisyonu, internet bağlantılı cihazları ve yazılımları tüketiciler için daha güvenli hale getirmek üzere “Siber Dayanıklılık Yasası” adlı teklifini (“Yasa Teklifi”) açıkladı. Yasa Teklifi ile akıllı cihazlar ve yazılımların tüketiciler için daha güvenli hale getirilmesi amaçlanmakta. Yasa Teklifi ’nde öne çıkan düzenlemeler ise üreticilerin cihazların güvenlik açığını gidermek, güvenlik desteği ve yazılım güncellemeleri sunma ve güvenlik açığı tespitinde derhal tedbir alarak 24 saat içinde AB Siber Güvenlik Birimi’ne bilgi verme yükümlülükleri. Kurallara uymayan şirketlere ise 15 milyon euroya veya küresel cirolarının yüzde 2,5’ine kadar para cezası yaptırımı öngörülmekte.

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik ile E-ticarette Cayma Hakkı Düzenlemesi Ertelendi

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı. Değişiklik Yönetmeliği ile; satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ile kargo şirketleri arasında ticari sözleşmelerin revizyonu ile bilgi işlem sistemlerinde gerekli entegrasyonun yapılabilmesi, tüketicilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilerek aydınlatılabilmesi için değişikliklerin 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirlendi.

 

Elektronik Mührün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 14 Eylül Çarşamba tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Yönetmelik, elektronik mühür sertifika başvurularının alınması, sertifikanın oluşturulması, kullanılması, iptali ve yenilenmesine yönelik süreçlere, elektronik mühür oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik mühür sahibinin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

 

Analiz: G7 Şirketleri Küresel İklim Hedefinin Gerisinde Kaldı

Çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (“CDP”) ve küresel yönetim danışmanı Oliver Wyman, G7 ekonomilerindeki şirketlerin, Paris Anlaşması hedeflerini karşılayamadıklarını açıkladı. Paris Anlaşması’na göre ülkeler, seragazı emisyonlarını küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlayacak kadar hızlı bir şekilde kesmeyi ve bu artışı 1.5 derecenin altında tutmayı hedeflemekte. Ancak CDP ve Oliver Wyman, G7 genelinde kurumsal emisyon hedeflerinin genel olarak 2,7 derecelik bir ısınma yörüngesinde seyrettiğini karbonsuzlaşma hızına uymadığını belirtti.

 

2022 Yılı Küresel Ekonomik Suçlar ve Suistimaller Araştırması

PwC 2022 yılı küresel ekonomik suçlar ve suistimaller araştırmasını (“Araştırma”) yayımladı. Araştırma’ya katılan organizasyonların %46’sı son 24 ay içinde en az bir kez suistimale, yolsuzluğa veya başka bir ekonomik suça maruz kaldığını bildirirken 2018’den bu yana suistimale maruz kalan organizasyonların oranın göreceli olarak sabit kaldığı Araştırma’da dikkat çekmekte. En yıkıcı suistimallerin kaynağı olarak ilk sırada dış tehdit unsurları yer almakla birlikte dış tehdit unsurlarında ise hackerlar ve organize suç oluşumları yer almakta.

 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Teknoloji Platformlarının Hesap Verebilirliklerinin Arttırılması İçin Temel Prensipleri Yayınladı

Beyaz Saray, teknoloji platformlarının sorumluluğu hakkında bir oturum yaparak bu husustaki görüşlerini yayınladı. Toplantı sonucunda, teknoloji platformlarının ele alması gereken altı temel endişe alanına ilişkin çözümler belirlendi. Bunlar; teknoloji sektöründe rekabetin teşvik edilmesi, mahremiyet için federal koruma sağlanması, çocuklar için daha güçlü gizlilik ve çevrimiçi korumalar uygulanması, büyük teknoloji platformlarının yararlandığı özel kanunsal korumaların kaldırılması, platform algoritmaları ve içerik denetleme kararları hakkında şeffaflığın arttırılması, ayrımcı algoritmik kararlar verilmesinin engellenmesi.

 

İskoçya Biyometrik Veri Kullanım Yasası’nı Onaylamaya Hazırlanıyor

Biyometrik verilerin kullanımı konusunda Dünya’da ilk yasal uygulama kurallarının onaylanmasına yaklaşılıyor. Biyometrik Veri Kullanım Yasası’nın (Code of Practice) onaylanması halinde İskoçya, biyometrik verilerin elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve imha edilmesine ilişkin uygulama kurallarına sahip ilk ülke olacak.

 

Yeşil Dönüşüm Serisi- 2030 ve 2050 Hedefleri

Avrupa Birliği’nin karar alıcı organlarından biri olan Avrupa Komisyonu, yeşil ekonomi vizyonuyla enerjiden ulaştırmaya, demir-çelikten otomotive kadar pek çok sektörde karbon ayak izini en aza indirmeyi hedeflemekte. Buna göre Avrupa Birliği 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %55 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedeflemekte.