Haziran 2021 | Sayı 17

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Ikea, Fransız Mahkemesi Tarafından Casusluk Yapmaktan Suçlu Bulundu!

Ev mobilya markası Ikea, bir Fransız mahkemesi tarafından personel casusluğu yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Buna göre, Ikea’nın 1,1 milyon Euro tazminat ödemesine karar verildi.

Olaya göre Ikea’nın Fransa’daki yöneticileri, 2009 ve 2012 yılları arasında polis ve özel dedektif kullanarak yüzlerce çalışan, müşteri ve iş başvurusunda bulunanlar hakkında kişisel bilgi toplamışlardır. Durumun yargıda sonuçlanmasıyla ise de Ikea, “kişisel verileri sahte yollarla almaktan” suçlu bulunmuştur. Bununla beraber, Ikea’nın bu ihlali, özellikle iş yerinde problem yaratan personeller ve müşteriler hakkında veri toplamak amacıyla gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır.

Toplanan bu bilgiler, insanların yaşam tarzlarına ve önceki cezai hükümlere ilişkin verileri içermektedir. Ikea’ya verilen bu cezanın, kişisel verilerin gizliliği konusunda diğer şirketlere bir uyarı olacağı konuşuluyor.

 

 

Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

“Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik”, 16 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında herhangi bir işte faaliyet gösteremeyecektir. Sigorta sözleşmelerinden menfaat sağlayanlar ise sözleşmeyle bağlantılı ancak sözleşmenin kapsamına girmeyen ek hizmetlerin sunulması durumunda, bunlardan yararlanmaya zorlanamayacaktır.

Bunun yanı sıra, bir sözleşme ilişkisine bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren davranışlarda ve ifadelerde bulunamayacaktır.

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı

”Vergi Affı” olarak bilinen 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun ile getirilen bazı imkan ve kolaylıklar aşağıdaki gibidir;

  • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
  • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
  • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
  • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
  • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
  • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
  • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması.

 

 

SGK İşverenler Daire Başkanlığı Tarafından Uzaktan Çalışılan Günlerin

Ayrıca Beyan Edilmesine İlişkin Esaslar Belirlenmiştir!

Bilindiği üzere, uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının belirlendiği “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda da sigortalıların uzaktan çalışma günlerinin sisteme işleyebileceği alanlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesine/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine eklenmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanlığı tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde tarafından yayımlanan yazı ile söz konusu belgelerde uzaktan çalışma sistemine geçmiş olan sigortalı çalışanların kaç gün uzaktan çalıştığının da belirtilmesi gerektiği açıklanmıştır. Buna göre, bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

 

 

Bulut Bilişim Pazarı 2025 Yılına Kadar 800 Milyar Doları Aşacak

2020 yılında çoğu şirketin iş yapış modelini tamamen değiştiren Covid-19 ile birlikte kullanımı ve önemi daha da artan bulut bilişimin 2025 yılına kadar 800 milyar doları aşan bir pazara sahip olacağı tahmin ediliyor.

İş süreçlerinin büyük çoğunluğunu pandemi dönemi ile birlikte bulut sistemlerine taşıyan şirketlerin %96’sı, en az 1 bulut hizmetinden yararlanıyor. Öyle ki yapılan son pazar araştırmalarına göre, 2010 yılından bu yana yıldan yıla istikrarlı bir biçimde artarak 10 yıllık süreçte yüzde 380’lik bir artışla 2020 yılında 370 milyar dolarlık bir değere ulaşan bulut bilişimin, 2025 yılına kadar da 2 katı hacme ulaşacağını öngörülüyor.

 

 

Dünyanın İlk Bloklar Arası Havacılık Anlaşması Tamamlandı!

Avrupa Birliği (AB) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasındaki bloklar arası havacılık anlaşması müzakereleri tamamlandı. Söz konusu ASEAN-AB Hava Taşımacılığı Anlaşması, dünyanın ilk bloktan bloğa hava taşımacılığı anlaşmasıdır.

Buna göre, ASEAN ve AB havayolları, her iki bölge arasında ve dışında yolcu ve kargo hizmetleri işletmek için daha büyük fırsatlara sahip olacak. Şöyle ki; anlaşma sayesinde hem ASEAN hem de AB havayolları her iki bölge arasında çok sayıda sefer yapabilecek. Bununla beraber, her iki hava yolu da herhangi bir üçüncü ülkeye, haftada 14 kere yolcu hizmeti, çok sayıda da kargo hizmeti sağlayabilecek.

Söz konusu havacılık anlaşmasının AB ve ASEAN üyesi toplam 37 ülke arasındaki bağlantıyı ve ekonomik kalkınmayı destekleyeceği belirtilirken, şimdilerde ise anlaşmanın yasal metin haline getirilip imzalanması beklenmektedir.

 

 

Hollanda’da Binlerce Aileden TikTok’a 1,4 Milyar Euroluk Çocuk Davası

Hollanda’da 64 binden fazla ebeveyn, çocukların güvenliği ve mahremiyetini yeterince korumadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok aleyhine toplam 1,4 milyar Euroluk dava açtı.

Dava dilekçesi, Hollandalı ebeveynleri temsilen Piyasa Bilgi Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından Amsterdam Mahkemesi’ne sunuldu. Hollanda’da 1 milyondan fazla çocuk kullanıcıyı ilgilendiren dava dilekçesinde, TikTok’un, uygun şekilde izin istemeden hedefli reklamları görebilmeleri için çocuklardan veri topladığı ve bu verilerin hangi amaçla toplandığının da açıklanmadığı savunuldu.

Bu yılın başlarında İtalya’da 10 yaşındaki bir kız çocuğu TikTok’taki tehlikeli bir meydan okuma nedeniyle vefat etmiş, bu durum reşit olmayan TikTok kullanıcılarının gizliliği ve güvenliği konusunda endişelere yol açmıştı.

 

 

İnsan Hakları Komisyonu, “Yüksek Riskli” Devlet Yüz Tanıma Sistemlerinin Yasaklanması Çağrısında Bulundu

 

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yayımlanan “İnsan Hakları ve Teknoloji Raporu” kapsamında Komisyon, yüz tanıma ve yapay zeka gibi teknolojilerin tasarım ve düzenlenmesi süreçlerine insan haklarının da dahil edilmesi amacıyla 38 tavsiyede bulunmaktadır.

Buna göre, yeni yasalar geliştirilene kadar hükümetin “yüksek riskli” karar verme süreçlerinde yüz tanıma ve diğer biyometrik teknolojilerin kullanımına geçici olarak yasak getirilmesi çağrısı yapılmaktadır. Yüksek riskli alanlar olarak özellikle polis ve kolluk kuvvetleri faaliyetleri ve bankacılık sektörü gibi hatanın sonuçlarının ciddi olabileceği alanlar örnek verilmektedir.

Rapor kapsamında ayrıca, yapay zekanın kullanımında yasalara ve etik gerekliliklere nasıl uyulacağı konusunda hükümete ve özel sektöre tavsiye verip rehberlik edecek bağımsız bir “Yapay Zeka Güvenlik Komiseri”nin çalıştırılması gerektiği vurgulanmaktadır.