Haziran 2022 | Sayı 42

 

Bülteni Dinle

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Yeşil Dönüşüm Serisi – Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisidir. 2019 yılı aralık ayında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 27 Avrupa Birliği (“AB”) Üye Devletinin tamamı, AB’yi 2050 yılına kadar iklim açısından nötr ilk kıtaya dönüştürmeyi taahhüt etmiştir.

 

 

 

Çevre Kanunu Hakkında Değişiklikler Yapıldı

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 15 Haziran 2022 tarihinde 31867 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarına bazı ek yükümlülükler getirerek çevre mühendisi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kişilerden hizmet alma yükümlülüğü ve bu yükümlülüklere uymayanlara verilecek para cezasında artış gibi önemli değişiklikler öngörmektedir.

 

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılarak Kimlik Tespiti Sınırı Yükseltildi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Haziran 2022 tarihinde 31868 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’in 5. maddede yapılan değişiklik uyarınca işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarına ilişkin kimlik tespiti yükümlülüğü sınırı 75.000 TL’den 85.000 TL’ye yükseltildi.

 

 

İngiltere, Veri Reformu Yasası ile GDPR’da Değişikliğe Gidiyor

İngiltere; İngiliz Veri Koruma Otoritesi’ne yönelik yeni yetkiler tanımlayan ve Genel Veri Koruma Tüzüğünü’nün (“GDPR”) bazı gerekliliklerinin gevşetilmesini içeren düzenlemeler dahil olmak üzere, Brexit sonrasında veri yasalarını değiştirmek için bir Veri Reformu Yasa Tasarısı yayınladı. Londra Teknoloji Haftası kapsamında açıklanan Veri Reformu Yasası, İngiltere’nin yüksek veri koruma standartlarını nasıl güçlendireceğine değinirken aynı zamanda İngiltere Veri Koruma Otoritesi’nin yapısını çağdaşlaştırmayı amaçlamakta. Bu kapsamda, veriye dayalı işletmelerin büyümesi ve ekonomiyi desteklemesi beklenmekte.

 

 

ILO Engelli Bireylerin İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Zorlukları Mercek Altına Aldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) engelli bireylerin işgücü piyasasında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. ILO, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Engelli Hakları’nın (“CRPD”) 27. maddesi engelli bireylerin iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri işle hayatlarını kazanma fırsatı hakkını içerse de engelli bireylerin işgücü piyasasında işsizlik, eksik istihdam ve eğitim uyuşmazlığı engelleri ile karşılaştığını açıkladı.
 

 

Avrupa Komisyonu “Tüm Kripto Varlıkların Düzenlenmesi” Gerektiği Fikrini Yineledi

Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Mairead McGuinness, kripto varlık düzenlemesi ihtiyacı olduğunu açıkladı. McGuiness yaptığı açıklamada Celsius Network’ün para çekme işlemlerini askıya alması, Terra’nın çöküşü ve Rusya’ya yönelik yaptırımları aşmak için kripto para kullanılması gibi kripto varlık ekosisteminde görülen büyük olaylar nedeniyle düzenlenmenin gerekli olduğunu belirtti.
 

 

Konut Kirasında Yapılan Artışlara Yasal Sınır Getirildi

11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 4. maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’na “Geçici Madde 1” eklendi ve bu tarihler dahil olmak üzere 11.06.2022- 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde konut kiraları için uygulanacak artış oranına %25 üst sınırı getirildi.

 

 

Metaverse Üzerinde Yapılan Harcamaların Artacağı Öngörülüyor

Dünyanın en büyük yönetim danışmanlığı firmalarından biri tarafından yayınlanan rapora (“Rapor”) göre metaverse sektörünün büyüklüğünün 2030 yılına kadar 5 trilyon dolarlık bir değere ulaşabileceği tahmin ediliyor. Rapor’da insanların metaverse teknolojisini benimseme eğilimlerini ölçmeye yönelik bir anket bulunmakta. Metaverse üzerine yapılmakta olan yatırımların da yer aldığı Rapor’da, 2022 yılının ilk 5 ayı içerisinde metaverse üzerine 120 milyar dolarlık yatırımın gerçekleştiğini saptandı.

 

 

Avrupa Parlamentosu Dijital Hizmetler Yasası Konsolide Metnini Reddetti

Teknoloji devlerine uygulanacak olan, çevrimiçi platformlar ve hizmetlerin kötüye kullanımı ile yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasının önlenmesine ilişkin net düzenlemeler içeren Dijital Hizmetler Yasası konsolide metni milletvekillerinin çoğunluğu tarafından reddedildi.