Kasım 2020 | Sayı 1

TEKNOLOJİ TARİHİNDEN SEÇKİLER

 

 

İlk Kişisel Bilgisayar Tanıtıldı – 25.09.1973

Micro Computer Machines of Canada, düzenlediği konferansta tarihin ilk kişisel bilgisayarı MCM/70’i tanıttı. Chevron, NASA ve ABD ordusunu müşterileri olarak kazanan şirket, Kanada pazarında yatırım sermayesi elde edemediğinden dolayı Apple II ve zamanın diğer bilgisayarlarının gölgesinde kaldı.

GEÇTİĞİMİZ AYIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Avukat Aracılığıyla El Değiştirilen Mülkler Sanal Ortama Taşınıyor

Amerika’lı InfoTrack şirketi, çıkardığı e-conveyancing uygulamasıyla Avustralya merkezli teknoloji kuluçka merkezi YBF Ventures’ın düzenlediğii 2020 Startup ve İnovasyon yarışmasında finale yükseldi. Hukukta mülkün avukat aracılığıyla el değiştirmesi işlemi olan “conveyancing”’i sanal ortama taşıyan ve herhangi bir yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan insanların faydalanabileceği bu hizmet, özellikle pandemi sürecinde önemli bir inovatif boşluğu doldurabilir. Bu proje, hukuk teknolojileri alanındaki en yeni gelişme olarak öne çıkıyor.

Devamını Oku

 

 

Sosyal Medya Düzenlemesi Olarak Bilinen 5651 Sayılı Kanun’da Değişiklik

Yeni getirilen düzenleme ile Kanun’da Sosyal ağ sağlayıcı “Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlandı. Bu kapsamda, Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar sosyal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilecek.
Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar; yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü hale geldi. Bu temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunluluğu bulunuyor.
Düzenleme ile şirketlere gelen yükümlülüklerden başka bir tanesi de Türkiye’deki kullanıcılardan elde edilen verileri Türkiye’de tutma yükümlülüğü oldu. Yeni düzenlemede sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’deki kullanıcı verilerini Türkiye’de bulundurmak için gerekli tedbirleri alacak.
Bunlara ek olarak Kanun’daki değişiklikle birlikte unutulma hakkının sulh ceza hakimliği nezdinde talep edilebilecek bir hak haline getirildi. Unutulma hakkı kişi ve kurumların internette kendi adlarıyla arama yapıldığında derlenen sonuçlar arasında kendileriyle ilgili bilgi, fotoğraf, belge gibi verilere yer verilmemesini isteme hakkı olarak tanımlanıyor.
5651 sayılı Kanun’un mevcut halinde erişimi engellemeye ilişkin düzenlemeler bulunmakla birlikte yapılan bu değişiklik ile uygulamada yaşanan problemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Devamını Oku

 

 

Hukuk Teknolojileri Dünya Devlerinin Radarına Giriyor

Teknoloji devlerinin sahip olduğu veri miktarının inanılmaz bir hızla artması, kişisel verilerin korunması konusunda sorumluluklarının artmasına yol açıyor. Bu durum, uzmanlık alanı teknoloji olan avukatlara duyulan ihtiyacı artırıyor. Hukuk teknolojilerinin (LegalTech) amacı hem kişilerin ve kurumların verilerini korumak, hem de teknolojinin daha inovatif hale gelmesi için önünü açmak olarak gösteriliyor. İnovasyon, teknoloji ve hukuk alanlarından birçok kişinin ilgi gösterdiği bu bölüm King’s College London gibi prestijli üniversitelerde “LegalTech” adıyla öğretime açıldı.

Devamını Oku

 

 

Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Önemli Değişiklikler Yapıldı!

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve  anonim şirketlerin genel kurul toplantıları açısından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerde usul ve esas yönünden önemli değişiklikler yapılmıştır.
Noter onaylı olmayan vekaletnamenin, noter onaylı imza beyanı ile birlikte kullanılmasına dair eski düzenleme kaldırıldı ve bu değişikliğe bağlı olarak artık bütün vekaletnamelerin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekliliği getirildi.
Bundan böyle, Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden de müracaat edilebilecektir. Böylelikle, Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi başvurusu hem fiziki şekilde hem de MERSİS üzerinden elektronik olarak yapılabilecektir.

 

 

Pandemiyle Birlikte Yasal Danışmanlık Sanallaşıyor

Covid-19 ile birlikte hukuk alanına özel inovatif teknoloji çözümleri hız kazandı. Kurumlar, tecrübeli avukatların yanı sıra yasal desteği en hızlı şekilde müvekkillerine verebilecek avukat arayışına başladı. Bunun karşılanmasındaki en önemli koşul da avukatların teknoloji kullanımında yetkin olması. Nashville’da senelik olarak düzenlenen ama bu sene internet üstünden yapılan hukuk teknolojileri konferansı ILTACON’da bu konu ele alındı. Konferansta konuşulan konular arasında hukukun kodlaştırılması ve tamamen dijital ortama alınması radikal bir öneri olarak ön plana çıktı.

Devamını Oku

 

 

Anayasa Mahkemesi’nden Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkına İlişkin Yeni Karar

Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 tarihli ve 2016/4060 başvuru numaralı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Başvuru konusu olayda sadece yargı makamlarınca istenebilecek Başvurucu’ya ilişkin bilgilerin mevzuat tarafından öngörülen koşullar gözetilmeden idarece şirket vekiline verildiği, yazının başka kimler tarafından ve nasıl kullanılacağının belirsiz olduğu iddia edilerek Başvurucu tarafından masumiyet karinesinin ve özel hayata saygı ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiği ileri sürülmüştü.
Anayasa Mahkemesi iddiaları değerlendirerek kişisel veri niteliğindeki bu bilgilerin üçüncü kişi niteliğindeki şirketin avukatına verilmesi şeklinde gerçekleşen olayda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

 

 

Genç Avukatlar Teknolojiyle Test Ediliyor

Yapay zekanın hukuka dahil edilmesi genç avukatlar için de önem arz ediyor. Hukuk şirketleri, alanında en kalifiye olan genç avukatları bulup doğru konumlara getirmek için yapay zekanın sunduğu optimizasyon imkanlarını kullanıyorlar. Yapay zekanın işe alımların yanı sıra, genç avukatların iş hayatlarıyla kişisel hayatlarını dengelemek, çalışacakları projeleri seçmek, çalışma gruplarını oluşturmak gibi birçok alanda sunduğu imkanlar var. Böylelikle genç avukatlar yalnızca belge okumak ve rapor sunmak yerine yaptıkları işlerin müvekkillere nasıl yansıdığına dair de bir geri dönüş alabilir hale gelecek.

Devamını Oku

 

 

Kazakistan Hukuk Teknolojilerinde Dünyaya Örnek Oluyor

Yalnızca iki yıl önce açılan Astana Finansal Merkezi, hukuk teknolojilerine verdiği önemle bütün dünyaya örnek oluyor. Kazakistan hükümeti, yeni finansal merkezine özel olarak teknoloji, finans ve hukuk alanında uzmanları bir araya getirerek LegalTech danışma komisyonu kurdu. Bu komisyonun amacı, insanların hem daha hızlı hem de daha kaliteli yasal danışmanlık alabilmelerini sağlamak. Komisyonun projeleri arasında binlerce sayfaya varan yasal anlaşmaları sanal ortama taşıyarak erişebilirliklerini kolaylıştırmak ve özellikle pandemi sürecinde hakimlerin ve avukatların evden çalışabilmelerini sağlamak var. Alanının tek örneği olan bu LegalTech komisyonuyla Kazakistan dünyaya örnek olmayı hedefliyor.

Devamını Oku

 

 

Anayasa Mahkemesi’nden Çalışanın E-posta Yazışmalarının Delil Olarak Kullanılamayacağına İlişkin Yeni Karar

Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 tarihli ve 2016/13010 başvuru numaralı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvuru konusu olayda, bir avukatlık ortaklığında çalışanlar arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi için başlatılan iç soruşturmada çalışanının kurumsal e-postalarına erişim sağlandı. İçeriği inceleyen şirket, yazışmaları gerekçe göstererek çalışanının iş akdini feshetti.
İşten çıkartılan kişi özel hayatın korunması hakkı kapsamında kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle konuyu iç hukuk yollarını tükettikten sonra AYM’ye taşıdı. AYM, 14 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararında başvurucuyu haklı buldu. Mahkeme başvurucunun Anayasanın 20. maddesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti.

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(II-17.1.a) Ne Gibi Değişiklikler Getirmektedir?

2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) yayınlanmış ve halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içeren “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”ne de yer verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 1.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen ortaklıklar haricindeki ortaklıklar, sürdürülebilirlik ilkelerine tabii kılınmış ve bu ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında; kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya yer vermeleri gerektiği düzenlenmiştir.
Bir diğer önemli husus ise, ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasının gönüllülük esasına dayalı olmasıdır. Ancak uygulanmaması durumda da, belirtilen ortaklıkların bu durumu raporlaması gerekmektedir.
Tebliği’nin hükümleri yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girmiştir ve Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi’nin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenip yürütülecektir.

 


ARKA PLAN

Teknolojinin hukuka dahil edilmesi, avukatlık ve hakimlik gibi toplumda saygı gören iş alanlarının da yakın gelecekte kaybolan meslekler arasına girip girmeyeceği konusunda sorular getiriyor. Son dönemde konuşulan yasaların ve yasal danışmanlığın kodlaştırılması ve dijital hukuk servisleri bu olasılığın kısmen olası olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak verimliliklerini maksimuma çıkarmak isteyen hukuk şirketleri, teknolojinin yanında insan gücünün öneminin farkında olarak hareket ediyorlar. Bu yolda çalışanlarının yapacağı projelerin seçilmesi, proje gruplarının belirlenmesi, belge taramasının kolaylaştırılması ve çalışanlarının özel becerilerine göre belirli projelerde ön plana çıkarılmaları konusunda teknolojinin desteğine başvuruyorlar. Bu optimizasyon çalışmaları, yasal danışmanlık arayan sıradan insanlara da yansıyor. Müvekkiller, hem aradıkları avukatlarla daha kolay iletişime geçiyorlar, hem de avukatın onların danıştığı konuda kalifiye olması ihtimalini arttırmış oluyorlar. Pandemi sürecinde bir ihtiyaç olarak daha fazla konuşulmaya başlanan LegalTech, insan temelli olmaya devam ettiği sürece önümüzdeki yıllarda gündemde kalacak.

 

HAFTANIN GRAFİĞİ

 

 

Uluslararası muhasebe, denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte’in hukuksal hizmetler ayağı Deloitte Legal’ın sunduğu infografikte hukukun dijital dönüşüme ne kadar adapte olduğu inceleniyor. Hukuk ekiplerinin sadece %56’sının inovatif teknolojilere adapte olmak konusunda adım attığını görürken, bu ekiplerin sadece %29’unun teknoloji adaptasyonuna hazır olduklarını düşündüklerini görüyoruz. Tabii ki bu oranlar ekip üyelerinin niteliğiyle alakalı olarak değişebilecek olsa da anketin yapıldığı kişiler ekiplerindeki avukatların %81’inin organizasyonlarına stratejik değer katabilecek önemli yetenekler olduğunu düşünüyor. Bu, bize infografikte hukuk ekiplerinin teknoloji adaptasyonu konusunda verilen düşük oranların avukatların niteliğinden bağımsız olduğunu kanıtlıyor.

 

Haftanın Kursu

 

 

Haftanın kursunda dünyanın en prestijli işletme okullarından olan, Madrid’de yer alan IE Business School’un verdiği Hukuk Teknolojileri ve Startup’lar konulu kurs yer alıyor. Dersleri motive edici ve ilginç tutmak adına sektör profesyonelleriyle çeşitli röportajlar içeren kurs, teknolojinin hukuk sektöründe yarattığı kırılımı detaylı bir şekilde ele alıyor.

Kursa Git

 

Haftanın Videosu

 

 

Uluslararası çok satan yazar, işletme ve teknoloji danışmanı ve konuşmacı Bernard Marr, hukuk teknolojilerinin durumunu, avukatlık mesleğinin nasıl değişeceğini ve online mahkemelerin yarattığı etkiyi konuşarak hukuk alanındaki gelişmeleri özetliyor ve gelecek hakkında tahminlerde bulunuyor.

Videoyu İzle

 

HAFTANIN SÖZÜ

 

 

“Eğer iyi bir fikir düşünmeye çalışırsanız iyi bir fikir üretemezsiniz. İyi bir fikir üretebilmek için hayatınızdaki bir probleme çözüm bulmanız gerekir.”
Brian Chesky