Havacılık & Havacılık Finansmanı

KAVLAK Avukatlık Bürosu’nun havacılık hukuku alanındaki hizmetleri havacılık finansmanı ve havacılık sorumluluk hukukunu kapsamaktadır.

Havacılık finansmanı alanında Kavlak, hava aracı üreticileri, kiralayan, kiracı, işletici, banka, finansman şirketleri, ipotek alacaklısı ve ipotek borçlusu olan müvekkillerini sınır ötesi ve yurtiçi hava aracı ve parçalarının alım – satımı, kredi ve kiralama finansmanı işlemlerinde temsil etmektedir. Kavlak avukatları müvekkillerine ulusal ve uluslararası (özellikle Cape Town Konvansiyonu) havacılık mevzuatı konularında hukuki danışmanlık vermekte ve hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicili’nde tescili, terkini ile hava araçları üzerinde teminat kurulması ve kaldırılması işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kavlak’ın bu alandaki hizmetleri sözleşme hazırlanması ve incelenmesi, sözleşmeler üzerinde görüşülmesi ve müvekkilleri adına Kapanışlara katılmasını kapsamaktadır.

Kavlak aynı zamanda havayolu şirketlerini, sigorta şirketlerini, pilot ve uçuş ekibini sorumluluğa ilişkin uyuşmazlıklarda temsil etmektedir.