Sosyal Sorumluluk Kavlak Avukatlık Bürosu, kuruluşundan bu yana, sadece müvekkillerine ve çalışanlarına değil toplumun her kesiminden bireylere ve bir parçası olduğumuz doğaya karşı sorumlu olduğu inancıyla varlığını sürdürmektedir. Bu inançla yola çıkan ve her geçen gün yeni projelerle vizyonunu genişleten büromuz, çeşitlilik, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkezde tutarak Pro&Bono ve Yeşil Ofis gibi projelerle hem doğaya hem de topluma katkı sağlamaya devam etmektedir.
Kavlak Avukatlık olarak, sahip olduğumuz adalet duygusu ve hukuki farkındalık ile nitelikli bir hukuki hizmete ulaşmanın bir ayrıcalık değil herkes için bir hak olduğuna ve bu hizmeti sağlamanın mesleğimizin bir gereği olduğuna inanmakta olup uzun dönemli ve sürdürülebilir bir pro bono hukuki yardımı sunmaktayız.

Hukuki bilgimizi toplum yararına kullanmanın tarifsiz mutluluğunu yaşarken farklı kültürlerle temasa geçerek kapsayıcılık ve çeşitlilik misyonumuzu pekiştirmekteyiz. Bu kapsamda tüm ekip üyelerimizin desteğiyle ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ücretsiz Hukuki Destek Ağı kanalıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.


İçinde yaşadığımız doğa için çevresel sürdürülebilirliğin öneminin farkında olarak, çevresel sürdürülebilirliği yaşamımızın her alanına dahil etme sürecini Yeşil Ofis uygulaması ile birlikte ofisimizde başlatmış bulunmaktayız.

Bu kapsamda ekip üyelerimizden oluşan Yeşil Ofis Komitesi’nden ofis içi farkındalığın artırılması ve denetimlerin sağlanması hususunda destek alarak ofis içinde enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme çalışmalarını yürütmekteyiz.

Artan çevresel sürdürülebilirlik bilinci ile her geçen gün ofisimizde enerji ve doğal kaynak tüketimi en aza inmekte ve atık yönetimi ile geri dönüşüm bilinci artmaktadır.