Ağustos 2021 | Sayı 19

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Türkiye Siber Saldırıların Hedefinde

Ağ güvenliği hizmet sağlayıcısı WatchGuard, 2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de gerçekleşen siber saldırılara yönelik verileri açıkladı. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen veriler, yılın ilk yarısında 288.445 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı ve 31.613 adet ağ güvenliği saldırısı gerçekleştiğini göstermektedir. Hazırlanan rapora göre, 2021 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında Türkiye’de her gün 1.611, her saat 67 ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşmiştir.

 

 

Clubhouse Veri Sızıntısı Skandalı: 3.8 Milyar Telefon Numarası Sızdırıldı

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, son zamanların en büyük siber saldırısına maruz kalmış bulunmaktadır. Yapılan saldırı sonucunda, Clubhouse veritabanından 3.8 milyar civarında telefon numarası çalınmıştır. Bunlar arasında mobil, sabit ve kurumsal telefon numaraları da yer almaktadır.

Clubhouse’un 3.8 milyar kullanıcısı olmamasına ragmen sisteme üye olan bir kişinin rehberi otomatik olarak taranarak veri tabanına eklendiğinden ötürü platformdaki telefon numaralarının sayısı neredeyse 10 milyara ulaşmış durumdadır.

Veri tabanını sızdıran saldıran, 4 Eylül 2021 tarihinde bir açık artırma yaparak çaldığı numaraları satışa çıkaracağını ifade etmiştir. Sızıntıyla ilgili olarak Clubhouse yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

 

 

Kripto Paralara İlişkin Yasa Tasarısı, Ekim Ayında Meclise Sunulacak

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yatırımcının korunması, kara paranın önlenmesi, kripto para alım satımında denetimi güçlendirmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısının Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağı açıklanmıştır.

Kripto varlık çeşitlerinin tanımlandığı söz konusu Yasa tasarısında, kripto varlıkların ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı belirlenmektedir. Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde faaliyette bulunması ve bu tür şirketlere asgari sermaye şartının getirilmesi planlanmaktadır.

 

 

Çocukların Mahremiyetini İhlal Ettiği Gerekçesiyle Hollanda Veri Koruma

Otoritesi’nden TikTok’a 750.000 Euro Para Cezası Verildi

Hollanda Veri Koruma Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya uygulaması TikTok’a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilinde açıklama sunmadığı için 750 bin Euro idari para cezası verildiği belirtildi.

Açıklama kapsamında, TikTok’un çocuk kullanıcıların verilerini nasıl topladığı, işlediği ve kullandığına ilişkin Felemenkçe dilinde yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı ve İngilizce olarak paylaşılan kişisel veri kullanımına ilişkin metnin, çocuklar için yeterli olmadığı vurgulandı.

 

 

Türkiye Girişimcilik Ekosistemine 10 Unicorn Daha Ekleniyor

Türkiye, 2021 yılında girişim ekosistemi yatırımlarında yeni bir rekora imza attı. Son 10 yılda yapılan yatırım miktarı bu yıl tek çeyrekte gerçekleşti. Son 10 yılda 736 milyon dolar yatırım gelirken, yılın ikinci çeyreğinde 63 girişim toplam 746 milyon dolar yatırım aldı.

2021 yılının ilk altı ayında ise Türk girişimine 1,3 milyar dolar yatırım yapıldı. Böylelikle Türkiye, girişim ekonomisi yatırımlarında birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak, milyar dolarlık yatırım ligine çıktı. Geçen yıl ikinci çeyrekte yapılan 29 milyon dolar yatırımla 2. ligde olan Türkiye, bu yıl 1. ligin en üstüne yerleşti. Getir ve Dream Games’in ardından Türkiye Girişimcilik ekosistemde 10 girişim daha unicorn olmayı bekliyor. Unicorn girişi olabilmek için, en az bir milyar dolar değerlemeye ulaşmak gerekiyor.

 

 

IMF Yürütme Kurulu, Türkiye ile İkili Görüşmelerini Tamamladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Anlaşma Maddelerinin IV. Maddesi uyarınca, üye ülkelerle her yıl ikili görüşmeler gerçekleştirmektedir. 2021 yılı için Türkiye ile gerçekleştirilen görüşmeler ise 30 Nisan 2021 tarihinde sona ermiş ve bu görüşmelere istinaden hazırlanan personel raporu 13 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşme sonucunda hazırlanan IMF Yürütme
Kurulu görüşlerini özetleyen basın bülteni ise geçtiğimiz ay yayınlanmıştır.

Gerçekleştirilen görüşme neticesinde IMF Yürütme Kurulunun görüşlerini içeren Basın Bülteni uyarınca Türkiye’ye yönelik bazı görüşler aşağıdaki gibidir:

 • Fiyat istikrarı ve politika güvenilirliği için bir ön koşul olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bağımsızlığının güçlendirilmesi gerekmektedir; bu nedenle Merkez Bankası’nın finansal yapısı güçlendirilmeli, özerklik sağlanmalı ve kurumsal reformlar yapılmalıdır.
 • Mali yapısal reformlar gerçekleştirilerek mali yönetimi güçlendirilmeli ve bunun sonucunda mali riskleri azaltılmalıdır. Kamu Özel Ortaklıklarının (KÖİ) gözetimi ve yönetimi güçlendirilmelidir. Ayrıca yetkililer, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali risklerini izlemek ve değerlendirmek suretiyle düzenli mali risk tabloları yayınlamakla görevlendirilmelidir.
 • Bütçe dışı fonların ve diğer merkezi olmayan devlet kurumlarının kapsamı ve rolü dikkatle tanımlanmalı ve izlenmelidir. Özellikle, Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan yatırım ve borçlanma, Sayıştay tarafından denetlenen bütçeye ve mali tablolarına entegre edilmeli, yönetişim çerçevesi ise olası çıkar çatışmalarını sınırlandıracak şekilde iyileştirilmelidir.

 

 

Türkiye’deki Şirket Sayısı Yükselişte!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de haziran ayında aylık bazda %113,4 artışla toplam 9.560 yeni şirket kuruldu. Bu şirketlerden 1.293’ünün yabancı ortaklı olduğu tespit edildi.

Yapılan açıklamaya göre, yeni kurulan şirketlerin %85,8’i limited şirket, %12,9’u ise anonim şirkettir. Buna ek olarak, 2021 yılı haziran ayı boyunca 120 kooperatif de faaliyet göstermiştir.

Haziran ayında yaşanan bu artışla beraber, Türkiye’de 2021 yılının ilk 6 ayında toplamda 54.669 yeni şirket kurulmuş oldu.

 

 

Yargı Reformunun 4. paketi Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

4. Yargı Paketi olarak nitelendirilen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun), 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanun ile, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin birçok düzenleme getirilmiştir.

Kanun ile getirilen bazı düzenlemeler şu şekildedir:

 • Eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanılan eşi de kapsayacak.
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması ile işlenen suçlarda, davaya bakma yetkisi bakımından suçun işlendiği yer mahkemesinin yanında mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak.
 • Kanunla usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanıklar hakkında verilen “zorla getirilme kararı”, telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılarak da tanığa bildirilebilecek.
 • İdari başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne, cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlıolarak kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 aydan 4 aya indirilecek.

 

 

Hayvanların Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi!

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yeni Kanun’da yer alan bazı düzenlemeler şu şekildedir:

 • Hayvanları Koruma Kanunu’nun tanımlar kısmında yer alan “süs” ibaresi çıkarılacak.
 • “Ev hayvanı” kapsamına gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin sahipliğinde bulunan hayvanlar da dahil edilecek.
 • Hayvan sağlığı yönünden asgari standartların sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri, Trim ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınarak kurulacak.
 • Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek.
 • Hayvan sahiplerinin sorumlulukları attırılarak her türlü terk fiili yasaklanacak.

 

 

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişikliğe Gidildi!

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik), 15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, resmi senet düzenlenerek tescili talep edilen ipotekler, Tapu Müdürlüğü’nce düzenlenen ve taşınmaz maliki veya temsilcileri tarafından imzalanan “tescil onama/tescil istem belgesi” ile resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilebilecektir.

Buna karşılık, resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilen ipoteklerde işleme dayanak olan kredi veya borçsözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, tescil istem belgesi ve diğer ilgili belgeler, banka/kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda Tapu Müdürlüğü’ne gönderilebilecektir. Yapılan değişiklikle ayrıca, “tapu sicil müdürlüğü” ifadesi “tapu müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Haftalık İş Günlerine Bölünmeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi!

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(Yönetmelik), 27 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi ise 7,5 saati geçemeyecektir. Bununla beraber, mesleğini ağır vasıta kullanarak icra edenler günlük 9 saatten fazla çalışamayacak, ancak söz konusu süre herhangi bir hafta içerisinde iki defaya mahsus 10 saate çıkarılabilecektir