Aralık 2021 | Sayı 28

 

Bülteni Dinle

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

ICO, reklam teknolojisi endüstrisinin sebebiyet verdiği gizlilik risklerini ortadan kaldırmak için mücadele veriyor

İngiliz Bilgi Komisyonu Ofisi (“ICO”), şirketlerin yeni reklam teknolojileri (adtech) geliştirirken insanların çevrimiçi gizliliğini korumak için uyması gereken açık veri koruma standartlarını belirledi.
ICO’nun yayınladığı gizlilik standartları, yeni çevrimiçi reklamcılık yöntemleri tasarlayan şirketlere, veri koruma yasasına uymaları ve kişilerin verilerin aşırı toplanılmasının ve kullanımının durdurmaları konusunda bir uyarı niteliği taşıyor.

 

 

Avrupa Parlamentosu, Dijital Pazarlar Yasası ile Hedefli Reklam Yasağını Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu’nun İç Pazar ve Tüketiciyi Koruma Komitesi, hedefli reklam yasağını içeren değiştirilmiş Dijital Piyasalar Yasası taslağını lehe olacak şekilde 42’ye 2 oyla kabul etti. Yeni düzenleme, şirketlerin “hedefli veya mikro hedefli reklamlar sunmak amacıyla kişisel verileri birleştirmekten kaçınmasını” gerektirirken, küçüklere yönelik reklam hedeflemeyi de kesinlikle yasaklıyor. Yetişkinlere yönelik sınırlamaların istisnası ise kullanıcılardan “açık ve bilgilendirilmiş’’ onay alınmasını kapsıyor.

 

 

CMA, Facebook’un Giphy’i Satması Noktasında Uyardı

İngiliz Rekabet ve Piyasa Otoritesi (“CMA”), Facebook’un Giphy’yi satın alımının sosyal medya platformları arasındaki rekabeti azaltacağı ve anlaşmanın Giphy’yi piyasadan potansiyel bir rakip olarak ortadan kaldırdığı sonucuna vardı. CMA, Facebook’un Giphy’i satmasını şart koştu.

 

 

Twitter, Kişilerin İzinleri Olmadan Paylaşılan Fotoğraflarını Yayından Kaldıracak

Twitter’ın yeni politikası, özel kişilerin izinleri olmadan yayınlanan fotoğraf veya videolarının, istekleri üzerine yayından kaldırılacağını belirtiyor. Twitter kuralları; halihazırda adresler, telefon numaraları ve tıbbi kayıtlar gibi özel bilgilerin yayınlanmasını yasaklarken, söz konusu politika, medya ve beraberindeki tweet metninin kamu yararına paylaşıldığı veya kamu söylemine değer kattığı durumlarda, tanınmış kişilerin yer aldığı medya için geçerli olmayacak.

 

 

İhtisas Mahkemeleri 15 Aralık’tan İtibaren Faaliyete Geçiyor

Resmi Gazete ’de yayımlanan Hakimler Savcılar Kurulu’nun (“HSK”) 25 Kasım 2021 tarihli kararıyla vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar ve kamulaştırma davalarının artık ihtisas mahkemelerinde görüleceği belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından da 15 Aralık 2021 tarihi itibariyle ihtisas mahkemelerinin faaliyete geçeceği açıklanmıştır.

 

 

Enerji Piyasasında Önemli Değişiklikler Öngören Kanun Teklifi

16 Kasım 2021 tarihinde birden çok kanunda değişiklik yaparak enerji piyasasında önemli yenilikler öngören kanun teklifi (“Kanun Teklifi”) TBMM’ye sunuldu. Kanun Teklifi ile elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin düzenlemeler ile uygulamada ortaya çıkan boşluk doldurulmakta, doğal gaz arz güvenliği kapsamında tüketicilerin korunmasına yönelik ek tedbirler alınmasının önü açılmakta ve enerji verimliliği uygulama projelerinin uygulama kapsamı tarım ve hizmet sektörünü de içerecek şekilde genişletilmektedir. Ek olarak, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT ve enerji fonu payının kaldırılması suretiyle tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Türkiye’de Sürdürülebilir Finans

12 Kasım 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), finans piyasalarında yeşil, sosyal ve sürdürülebilir işlemlerin standartlarının belirlenmesi için Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı’nı (“Çerçeve Doküman”) internet sitesinde yayımladı.

Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarındaki etkinliğini arttırmayı hedefleyen Çerçeve Doküman, sürdürülebilir finansman araçlarının (tüm yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil, sukuk, kredi ve borçlanma araçları dahil olmak üzere) standartlarını ve uygun yeşil ve sosyal projeleri düzenliyor.

 

 

İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile icra organizasyon ve yapısında birtakım değişiklikler yapılmış olup, icra dairelerinin gözetim ve denetiminin artırılması amaçlanmaktadır. Söz konusu düzenleme ile icra dairesi başkanlığının yetkisinin idari nitelikte olduğu belirtilmiş ve dairelerin düzeninin ve iş veriminin artması amacıyla icra müdürü yetkilerine sahip bir icra başmüdürünün iş yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde görevlendirilebileceği belirlenmiştir.

 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü Gözünden Pandemi Döneminde Küresel Toparlanma 

Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri, işgücü piyasasında küresel bir toparlanma sağlamak için aşılarını hızlandırmaya çağırdı. ILO’ya göre 2021’de çalışma saatleri kaybı pandemi nedeniyle önceden tahmin edilenden çok daha yüksek olacakken küresel toparlanma ise ancak fakir ve zengin ülkelerin aşılara eşit erişimiyle mümkün olabilecek.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) Gelişmeleri

TCMB’nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracına İlişkin Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girdi. Elektronik paranın ihracına ilişkin detayların belirlendiği Yönetmelik ile kuruluşların aldığı fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmeksizin ihraç etmesi zorunlu kılındı.
Aynı zamanda Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlandı. Söz konusu Tebliğ’de, hesap hizmeti sağlayıcılarının Bankalar Arası Kart Merkezi Anonim Şirketi tarafından kurulacak yapıya bağlanmasının önü açıldı.