Ekim 2021 | Sayı 24

 

Bülteni Dinle

 

 

 

İngiltere Merkez Bankası, Merkez Bankası Dijital Parası (“CBDC”) Çalışma Grubunu Açıkladı

CBDC üzerindeki çalışmalarını sürdüren İngiltere Merkez Bankası araştırmalarını ilerletmek için üçüncü parti şirketlerle çalışma grupları oluşturduğunu açıkladı. Teknolojik süreçlere yönelik “Technology Forum” ve bu süreçlerle ilgili Hazine’yi bilgilendirme amaçlı “Engagement Forum” isimli çalışma gruplarında PayPal, Monzo, Starling, Checkout.com, ConsenSys, R3, Visa ve Mastercard gibi isimler yer alıyor.

 

 

Mark Zuckerberg, Frances Haugen’in Facebook ile İlgili İddialarına İtiraz Etti 

Facebook eski çalışanı Frances Haugen, Facebook reklamlarının etkileşim oranlarına dayandığına ve içerikler zararlı unsurlar içeriyor olsa bile etkileşimi artırmak maksadıyla Facebook’un bu içerikleri öne çıkardığına ilişkin açıklamalar yapmıştı. Zuckerberg, buna ilişkin iddiaların mantıksız ve mesnetsiz olduğunu dile getirdi. Facebook’un son dönemde yapılan internet alanındaki regülasyon ve düzenlemeleri de desteklediğini de hatırlatarak, olumsuz içeriklerin ön plana çıkarılmasının kimse için yarar sağlamayacağını öne sürdü.

 

 

Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

24 Eylül 2021 tarihinde, 7 Ekim 2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği’nin transit rejimi ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde izinli gönderici yetkisi ile ilgili değişiklikler yapıldı.

 

 

Paris Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Onaylandı 

Dünyanın ortalama sıcaklığındaki artışı 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlayan Paris Anlaşması, 6 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Söz konusu kabul ile Türkiye Paris İklim Anlaşması’na taraf ülkeler arasındaki yerini aldı. Çevreciler ve iklim uzmanlarının uzun süredir talep ettiği söz konusu adımın atılması ile Türkiye’nin iklim politikasında yeni bir dönemin başlaması öngörülüyor.

 

 

Deloitte 2021 Y ve Z Kuşakları Araştırması Raporları Yayımlandı

Deloitte’un 2021 Y ve Z Kuşakları Araştırmasına göre her iki kuşak da dünyanın çevresel sorunlar, eşitsizlik ve ırkçılık açısından kritik bir eşikte olduğuna inanıyorlar. Daha sürdürülebilir ve adil bir dünya yaratmak için kendilerini ve bağlı oldukları kurumları sorumlu tutuyorlar. Rapor’da, Türkiye özelinde Y ve Z kuşaklarının endişe duydukları en temel konuların işsizlik, gelir eşitsizliği, cinsel taciz ve iklim değişikliği olduğu görülüyor.

 

 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklikler Yapıldı

Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile acil durum kapsamı genişletilmiş, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı ve sabotaj da acil durum olarak sayılmıştır. Acil durumların belirlenmesinde dikkate alınacak hususlara, acil durum ekiplerinde değişiklikler ve acil durum planlarına yönelik değişiklikler düzenlenmiş olup, işverenin yükümlülüklerine, kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarının ekiplerin görevlerine uygun olmasını sağlamasına ilişkin eklemeler de yapılmıştır.

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlandı 

Yayınlanan Yönetmelik ile işverenler, tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmakla yükümlü tutulmaktadır. Elektronik tebligat adresi başvuruları, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmak zorundadır. Ek olarak, elektronik imzalı evrakların, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı düzenlenmektedir.