Ekim 2022 | Sayı 49

Bülteni Dinle

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

SPK’dan “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı”

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı (“Tebliğ Taslağı”) yayımlandı. Tebliğ Taslağı ile halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve bu suretle anılan ortaklıkların halka açık hale gelmesine, anılan ortaklıkların paylarının halka arz edilmeksizin borsada satışı sonrasındaki yükümlülüklerine, anılan ortaklıkların finansal raporlar ve bağımsız denetimi ile özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

 

 

PwC Akıllı Fabrika Dönüşüm Araştırması Yayımlandı

Üreticilerin işletim modellerini yeni baştan ele aldığı üretim dünyasına ilişkin PwC’nin Global olarak 700 imalatçıdan elde ettiği Akıllı Fabrika Dönüşüm Araştırması (“Araştırma”) yayımlandı. Şirketlerin %64’ünün dijital dönüşümün ilk aşamalarında olduğunun belirtildiği araştırmada Asya ve Avrupa’da Akıllı Fabrika dönüşümü için yılda 1,1 trilyon ABD dolar yatırım yapılmakta. Araştırma’da kalite analizi, bakım çözümleri ve otomatik KPI izleme uygulamaları en çok kullanılan; 5G ise kısa vadede getiri sağlayan uygulama olarak açıklanmakta.

 

Şirketlere Sermaye Azaltımında Avantaj Sağlayan Hüküm Yeni Torba Yasada

Şirketlerin sermayeye ilave edilen enflasyon farklarının ve özel fonlarının, 5 yıl boyunca sermayede kalması durumunda sermaye azaltımını vergisiz yapabilecekleri yeni bir torba yasa (“Torba Yasa”) gündemde. Melek yatırımcılar, yatırımda bulundukları girişimlerin paylarını en az 2 yıl elde tutmaları kaydıyla gelir vergisi indiriminden yararlanabiliyorlardı. Söz konusu vergi teşvikinin süresi Torba Yasa ile 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmaktadır. Torba Yasa ile aynı zamanda uluslararası deniz taşımacılığına konu vergi indirimleri yapılırken, dış ticaret dengesini olumlu etkileyecek değişikliklere de yer verilmekte.

 

Hollanda’dan Gizlilik Konusunda Emsal Karar

Hollanda’da mesai saatleri boyunca web kamerasının açık kalması konusunda baskı gören çalışan, çalışmayı reddettiği ve itaatsizlik ettiği gerekçeleriyle işten çıkarılması üzerine şirkete dava açtı. Mahkeme, kişinin çalışmayı reddettiğine ilişkin kanıt olmadığını bu nedenle işten çıkarmanın yasal olmadığını belirtirken web kamerasının açık kalması talebinin insan hakları ihlali olduğuna hükmetti. Ayrıca, şirkete çalışanın dava masrafları ve geçmiş ücretlerine ek olarak 50.000 dolar para cezası verildi.

 

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Siber Kalkan 2022 Tatbikatı’na Hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) çatısı altında çalışmalarını yürüten Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (“SOME”) Türkiye’nin siber saldırılara karşı korunumunu arttırmak amacıyla tasarlanan Siber Kalkan 2022 Tatbikatı’na ilişkin çalışmalara başladı. Siber güvenlik uzmanlarının 2 gün boyunca yarışacağı yarışma ile; enerji, elektronik haberleşme, bankacılık gibi kritik sektörlerin siber yeterliliklerinin ölçülmesi amaçlanıyor.

 

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Veri Güvenliği Anlaşması Uygulamaya Koyuluyor

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) arasında transatlantik veri akışının hukuki çerçeveye oturmasını sağlayacak olan anlaşma hakkında ABD, sorumluluklarının yerine getirilmesi adına harekete geçiyor. Buna yönelik imzalanan kararnamede, ABD istihbaratının işlediği kişisel verilere ilişkin düzenlemeler yer alıyor.