Eylül 2021 | Sayı 22

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

İrlanda Veri Koruma Komisyonu AB’nin Veri Kurallarını Çiğnediği için WhatsApp’a Rekor Ceza Verdi

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), WhatsApp’ın AB’nin veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şirket’e 225 milyon Euro değerinde para cezası verdi. Belirlenen bu ceza Avrupa Veri Koruma Kurulu (EBDP) tarafından Amazon’a verilen 746 milyon Euroluk cezadan sonra kararlaştırılan en yüksek ceza olarak da gündeme geldi.

DPC’nin ceza vermesinin altındaki temel sebep WhatsApp’ın kullanıcılara kişisel verilerini nasıl kullandığı hakkında yeterli bilgi vermemiş olmasıydı.
WhatsApp ise yaptığı açıklama ile sağlanan bilgilerin şeffaf ve kapsamlı olması için çalıştıkları ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek karara itiraz edeceklerini de ifade etti.

 

 

Patent Verileri Dijitalleşiyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) başkanı Prof. Dr. Habip Asan dijital dönüşüm çalışmalarının Kurum açısından çok önem arz ettiğini ve şu an için Kurumun en önemli başlığı olduğunu belirtti. 2020 yılının başında hizmete sunulan Elektronik Başvuru Sistemi ile Kurumun verdiği 203 hizmetin tamamı E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye başlamıştı.

Kurum; patent, marka ve tasarım başvurusu sayılarına göre genel sıralamada dünyada 10. sırada yer almakta olduğundan bu şekilde bir dijitalleşme süreci de gelecekte büyük önem arz edecektir.

 

 

İngiltere Veri Koruma Otoritesi Çerez Düzenlemeleri için G7 Ülkelerine Çağrıda Bulundu

İngiltere Veri Koruma Otoritesi (ICO), G7 ülkelerine, web sayfalarında pop-up şeklinde çıkan çerezlerin internet kullanıcılarına rahatsızlık vermesinden dolayı bir düzenlemeye gidilmesi konusunda davette bulundu.

ICO, birçok insanın pop-up çerez ayarlarından rahatsız olduklarını ve bu sebeple kişilerin gereğinden fazla kişisel veri paylaşmasına sebebiyet verildiğini açıkladı. İki milyardan fazla web sitesi bulunması ve konunun önemi sebebi ile G7 ülkelerine çağrıda bulunuldu.

 

 

Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kitle fonlaması platformlarının kurulması ve faaliyete başlaması Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabi tutulmuştur.

Ortaklığa dayalı kitle fonlaması modelinin yanı sıra borçlanmaya dayalı kitle fonlaması modelinin sermaye piyasası mevzuatına kazandırılması amacıyla “III-35/A.2 Sayılı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ Taslağı ile “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” yürürlükten kaldırılması öngörülmektir.
Ayrıca,

  • Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına,
  • Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine,
  • Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlama platformu üyeliğine ve kampanya sürecine,
  • Fon kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine

ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

 

 

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarında %0 Stopaj Uygulaması

4 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonu (GYF) katılma paylarından elde edilecek kazançlarda uygulanan stopaj oranı %0’a indirilmiştir.

Ek bir süre uzatımı gelmediği taktirde bireysel yatırımcılar tarafından 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren iktisap edilen GSYF ve GYF katılma paylarından elde edilecek kazançlara %0 oranında stopaj uygulanabilmesi için katılma paylarının iki yıldan fazla süreyle elde tutulması gerekecektir.

 

 

Yeni Nesil Endüstri ve Teknoloji Merkezleri Geliyor

2022 – 2024 arasında Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflenmekte ve bu yıllar arasında Türkiye’nin ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,3 olması öngörülmektedir. OVP’de teknoloji seviyesi yüksek yatırımlar özellikle özendirilecek. Makroekonomik istikrar ve iş ortamı güçlendirilerek sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek olan yabancı yatırımlar çekilmeye çalışılacak.

OVP’de bulunan bir diğer önemli husus ise üretimdeki yerli katkı oranının artırılmaya çalışacağı olarak belirtildi. Bu çerçevede AR-GE’den ticarileşmeye kadar bütün evrelerde bir yerli katkı sağlanması amaçlanacak ve bu sayede Türkiye ekonomisine katkıda bulunulmaya çalışılacak. Ekonomiyi güçlendirmek açısından fikri mülkiyet varlıklarının da değerlemesine yönelik çalışmalara da hız verilecek.

Yüksek teknoloji gerektiren kuantum, yapay zekâ, biyoteknoloji ve yeni nesil nükleer enerji gibi alanlardaki çalışmalara önem verilecek ve desteklenecek. Bunun yanı sıra yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçüde yerli ve yabancı yatırımların da bulunacağı geliştirilmiş ve yeni nesil teknoloji ve enkübasyon merkezleri kurulacak.

 

 

ÇSGB Tarafından İş Yerlerinde Uygulanacak Covid-19 Tedbirleri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 03.09.2021 tarihli duyurusu ile işverenlere uyulması gereken bir takım yeni koruyucu tedbirler getirmiştir. Buna göre işverenler, işçileri COVİD-19 salgını sebebi ile karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.  Ayrıca 06.09.2021 tarihi itibari ile işverenler çalışanlardan PCR testi isteme ve aşılanma durumlarını takip etme hakkına sahip olacaktır.

 

 

KVKK’dan WhatsApp’a 1 milyon 950 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 03.09.2021 tarihinde WhatsApp LLC hakkında verdiği karar ile kullanıcılardan açık rıza almadan, profilleme amacıyla kişilerden kişisel verileri elde ettiği gerekçesiyle Şirkete 1 milyon 950 bin TL idari para cezası verdi.

Kararda ayrıca WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin de 3 aylık süre içerisinde kanuna uygun hale getirilmesi istenmiştir.

 

 

AİHM, Fransız itfaiyecilerin zorunlu aşıya karşı başvurusunu reddetti

Avrupa’da bulunan bir mahkeme Fransa’da bulunan itfaiye çalışanlarının zorunlu aşıya karşı yaptığı başvuruyu reddetti. 670 tane gönüllü ve profesyonel itfaiye görevlisinin yaptığı başvurunun gerekçesi, zorunlu aşı uygulamasının özel hayatın gizliliğini ihlal etmesiydi. Dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmesi üzerine Mahkeme başvurularını reddetti ve şikâyetin kapsamlarının dışında kaldığını söyledi. Ancak karar, zorunlu aşıların itfaiyeciler için “geri dönüşü olmayan bir riske” neden olup olmadığı konusunda gelecekteki davaları dışlamadı.

 

 

Çin’de Online Oyun Yasağı Geliyor

Yeni gelen yasaklarla birlikte Çin’de artık 18 yaş altındaki bireylerin, sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri günde sadece birer saat oyun oynayabilecekleri yönünde karar alındı. Çevrimiçi oyunlara erişim artık gerçek kimlik doğrulama ve oturum açma sistemleri gerektiriyor ve oyun şirketleri genç oyunculara bu zaman aralığında günde 1 ve haftada 3 saat olmak üzere izin verebilmekte.