Eylül 2022 | Sayı 46

Bülteni Dinle

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Kaliforniya Eyalet Senatosu Yaşa Uygun Tasarım Yasasını Onayladı

Kaliforniya milletvekilleri çocuklar tarafından internet kullanımının artması, kişisel verilerin sıkılıkla ihlal edilmesi ve pandemi süreci ile okulların çevrimiçi sistemlere olan rağbeti Yaşa Uygun Tasarım Yasası olan AB 2273’ü (“Çocuk Yasası”) zorunlu kıldığını açıkladı. Çocuk Yasası, yüksek gizlilik ve güvenlik standartlarını uygulamak için çocuk kullanıcıların yaşını makul bir kesinlik düzeyi ile belirlemeye yönelik gereklilikleri düzenlemekte.

 

 

TRABİS’in Faaliyet Tarihi Kesinleşti

“.tr” uzantılı alan adlarına ilişkin yönetim, ODTÜ bünyesinde bulunan şirketten alınıp, İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (“BTK”) devredilmişti. Yönetmelik’in yayımlanmasıyla birlikte çalışmalara başlayan BTK, 14 Eylül 2022 tarihinde TRABİS’i (“.tr Ağ Bilgi Sistemi”) faaliyete geçireceğini açıkladı. Böylelikle alan adlarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin, mahkemelere alternatif bir uyuşmazlık çözüm mekanizması belirlenerek alan adı uyuşmazlıklarının hızlı ve kolay bir şekilde çözümlenmesi hedeflenmektedir.
 

 

İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği Yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan iklim değişikliği uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmalarının, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’te yaş sınırı, sınavın yapılış şekli gibi düzenlemeler yer almaktadır.
 

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi Şirketlere Katı Bir Çerçeve Sunuyor

AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi, sürdürülebilir ve sorumlu kurumsal davranışları teşvik etmek ve şirketlerin operasyonlarında ve kurumsal yönetişiminde insan hakları ve çevresel hususları temellendirmeyi amaçlamakta. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’nin kapsamının Avrupa pazarlarında listelenen tüm şirketleri (Avrupa merkezli olmayan ve KOBİ’ler de dahil olmak üzere), 250’den fazla çalışanı, 20 milyon Euro’luk bilanço veya 40 milyon Euro’luk ciro ile borsaya kote olmayan büyük şirketleri ilgilendirdiği belirtildi.
 

 

Dijital IQ Araştırması Raporu Yayınlandı

PwC tarafından şirketlerin bilgi teknolojileri liderleri ve yöneticileri ile yapılan görüşmeler ışığında hazırlanan Dijital IQ Araştırması’nın 2022 raporu (“Rapor”) yayınlandı. Rapor’a göre araştırmaya katılan yöneticilerin %53’ü dijital yönetim ile ilgili çalışmalarını son iki yıldır arttırdıklarını belirtirken, %57’si teknolojik imkanların performansları üzerinde olumlu etkisi olduğunu savunmakta. Ancak Rapor’da bilgi teknolojileri liderleri ve yöneticilerin ayrıştığı noktalar da yer alıyor. Bu farklılığın en başında temel iş modellerine ilişkin fikir ayrılığı dikkat çekiyor. Bilgi teknolojileri liderleri, markalarını yeni yetkinliklerle modernleştirmek isterken, yöneticiler temel işletme modelinin değiştirilmesinin yeterli olacağını düşünüyor.
 

 

Ticaret Bakanlığının “E-İhracat Destekleri” Belli Oldu

25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetede “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar” (“Karar”) yayımlandı. Karar ile ihracat alanında verilen destekler tek çatı altında toplanarak e-ihracata ilişkin dijital pazarlama, B2B (“Business to Business”) platformu ve sipariş karşılama gibi kavramlar tanımlandı. İhracat alanında verilen desteklerde ise pazara giriş rapor desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği, e-ihracat tanıtım desteği, sipariş karşılama desteği, depo kira desteği ve yurtdışı pazar yeri entegrasyon desteği öne çıkmakta.