Haziran 2021 | Sayı 18

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Mahkemelerde E-Duruşma Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Duruşma uygulamasına ilişkin “Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik”, 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre,

  • Taraflardan birinin talebi üzerine, mahkeme, talep eden tarafın veya vekilinin, e-Duruşma Sistemi yoluyla katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine karar verebilir. Aynı şekilde talep üzerine mahkeme, tanığın, bilirkişinin veya uzmanın e-Duruşma aracılığıyla dinlenilmesine de hükmedebilir.
  • Bunun yanı sıra mahkemeler bazı hallerde, tanığın, bilirkişinin veya uzmanın e-Duruşma aracılığıyla dinlenilmesine resen karar verebilir.
  • e-Duruşma talep eden taraf vekili, avukatlık bürosundan, baro tarafından bu amaç için belirlenen bölümden, adliyede bu amaca tahsis edilen yerden veya belirlenen şartları taşıyan başka uygun bir yerden duruşmaya katılabilir.
  • e-Duruşma, mahkeme huzurunda yapılan duruşmayla aynı hukuki sonuçları doğuracaktır.

 

 

Rızası Olmaksızın Müşterilerinin Ses Verilerini İşleyen McDonald’s’a Dava!

Chicago’daki bir McDonald’s müşterisi, Illinois Biyometrik Gizlilik Yasasını ihlal ederek, kullanıcıların ses kayıtlarını rızaları olmadan kaydettiği ve sakladığı iddiası ile fast-food zincirine karşı dava açtı.

2020 yılında McDonald’s, Chicago ve çevresindeki bayilerinde arabaya servis sisteminde insan operatör yerine yapay zeka tabanlı ses tanıma yazılımı kullanarak servis verilmesine ilişkin testlere başlamıştı, söz konusu sistem müşterilerin ses kayıtlarını da işlemektedir.

McDonald’s, sesli asistanın müşteri siparişlerini doğru bir şekilde yorumlayabilmek ve özel bir deneyim sağlamak için ses verilerinin toplandığını ileri sürse de verilerinin topladığına dair müşterilerine herhangi bir bilgilendirme yapmamakta ve rızalarını almamaktadır.

 

 

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmıştır

9 Haziran 2021 tarihli ve 7327 sayılı “İcra İflas Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 19 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler:

  • İflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecektir. Seçilecek iflas idare memurlarından; birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunludur.
  • Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecektir.

2. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler:

  • Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacaktır. Söz konusu sistem, 1 Ocak 2023 tarihine kadar ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açılacaktır.
  • Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılamaz.

 

 

Avrupa Konseyi, Avrupa İklim Yasası’nı Kabul Etti!

Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak olan Avrupa İklim Yasası, 27 üye devletin bulunduğu AB’nin 2050 yılına kadar seragazı emisyonlarını sıfırlayacağının taahhüdünü vermesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda Avrupa Konseyi, 28 Haziran 2021 tarihinde, kabul prosedürünü sona erdirmesiyle Avrupa İklim Yasasını kabul ederek mevzuata dahil etti.

Avrupa Komisyonu, 4 Mart 2020 tarihinde Avrupa İklim Yasasını AB Parlamentosu’na sunmuş ve İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg’in de katıldığı toplantıda Komisyon, yasa teklifini onaylamıştı.

 

 

AB, Brexit Sonrasında İngiltere’ye Veri Aktarımını Onayladı

Brexit sonrasında geçiş döneminin sona ermesiyle birlikte İngiliz şirketleri, veri akışını sürdürmek amacıyla Avrupa Birliği’ndeki diğer şirketler ile maliyetli alternatif planlar yapmakla karşı karşıyaydı. Ancak Avrupa Komisyonu’nun veri güvenliğine ilişkin yeterlilik kararı vermesini takiben Avrupa Birliği’nden İngiltere’ye kişisel veri aktarımı devam edeceği kararlaştırılmıştır.

Söz konusu yeterlilik kararları, dört yıl sonra sona ereceklerini belirten bir gün batımı maddesi içermektedir. Gün batımı maddesine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu, yalnızca İngiltere’nin veri güvenliğini yeterli düzeyde sağlaması durumunda kararları yenileneceklerini belirtmiştir.

 

 

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan, Terörizmin Finansmanı Suçu ile Suçtan Kaynaklanan MalvarlığıDeğerlerinin Aklanması Suçuna İlişkin İhtisas Mahkemesi Kararı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin 25 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile, terörizmin finansmanı suçu ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin açılacak kamu davalarına, bundan sonra ihtisas mahkemelerinin bakacağı duyuruldu.

Buna göre, terörizmin finansmanı suçu kapsamında açılacak davalar, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemede, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı ağır ceza mahkemesinde görülecek. Bununla beraber, söz konusu suça ilişkin İstanbul’da 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemeleri, Diyarbakır’da 4 ve 5 numaralı ağır ceza mahkemeleri yetkili kılındı.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin açılacak davalar için de asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu yerlerde bu mahkeme, birden fazla dairesinin bulunduğu yerlerde ise 2 numaralı asliye ceza mahkemesi yetkili kılınmıştır.

 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki Genelge’de Değişikliğe Gidildi!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, 23 Haziran 2021 tarihinde “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge” yayımlandı.

Buna göre, “BEFAS” (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilen emeklilik yatırım fonu paylarının alım satımının yapılacağı merkezi elektronik platformu olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, birikimini BEFAS üzerinden sunulan fonlara yönlendirmek isteyen katılımcıların fon seçimi, birikim tutarı veya oranı kısıtlanamayacaktır.

BEFAS üzerinden sunulan fonlara dair bilgilendirmeler ise “BEFAS Bilgilendirme Platformu” üzerinden yapılacaktır. Söz konusu yeni fonlar ve buna ilişkin hükümler, 1 Temmuz 2021 itibariyle yürürlüğe girecektir. Kurul ayrıca, 18 yaşının altındaki kişilerin de yine 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sistemine katılabileceğini duyurmuştur.

 

 

Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Siber Saldırılara Karşı Özel Birim Oluşturulması Teklifi!

Avrupa Birliği Komisyonu 23 Haziran 2021 tarihinde, giderek artan siber saldırıların önüne geçilebilmesi adına “Ortak Siber Birim” kurulmasını gündeme getirdi. Teklif’te, siber saldırılara karşı ortak hareket etme gerekliliği vurgulanıyor.

Söz konusu siber birimin kurulması ile, toplu siber saldırılarının önlenmesi, caydırılması ve bu saldırılarla mücadele ederken üye devletlerin kullanabileceği tüm kaynakların bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Komisyon, ortak siber birimin, Üye Devletler ve bu alanda aktif olan farklı kuruluşlarla beraber, dört adımda ve şeffaf işletilen bir süreç ile kurulmasını önermektedir. Birimin, 30 Haziran 2022 tarihine kadar işletilebilir duruma gelmesi, 30 Haziran 2023 tarihine kadar da tam olarak kurulması amaçlanmaktadır. Teklifin kabul edilmesi halinde ise Ortak Siber Birimi kurmak için gerekli yatırımlar, Komisyon tarafından sağlanacaktır.

 

 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde, COVID-19 Enfeksiyonlarının Tespiti için EDE Tarayıcılarının Kullanımı Onaylandı!

Abu Dabi Sağlık Otoritesi, COVID-19 enfeksiyonlarını tespit etmek için EDE tarayıcılarının kullanımını onayladı. Bu tarama sisteminin, vücutta değişen elektromanyetik dalgaları ölçerek, olası bir COVID-19 enfeksiyonunu tespit edebildiği ve anında sonuç verdiği söyleniyor.

Söz konusu EDE tarama sistemi, 20.000’den fazla kişinin COVID-19 teşhisinde kullanıldı. Buna göre sistem, enfekte olmuş kişileri belirlemede yüzde 93,5, enfekte olmayan kişileri belirlemede ise yüzde 83 doğruluk göstererek yüksek derecede etkili bulundu. Bununla beraber EDE tarayıcılarının, PCR ve DPI gibi diğer onaylanmış test yöntemleriyle birlikte kullanılacağı da belirtilmiştir.

 

 

Facebook’un Hisseleri 1 Trilyon Doları Geçti!

Mark Zuckerberg’in kurucu ortağı olduğu sosyal medya platformu Facebook, 17 yıl içinde 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, bu noktaya gelen en hızlı ve en genç şirket oldu.

Söz konusu durumun etkenlerinden biri ise, Facebook’un Covid-19 pandemisi sebebiyle daha sık kullanılmaya başlanması. Nitekim bu durum, Facebook’un hisse senetlerini bu yıl içinde yüzde 30 oranında arttırmıştır. Facebook, şimdiye kadar birtakım yanlış uygulamaları sebebiyle önemli miktarda tazminata hükmedilmiş olsa da hisselerinin bu düzeye gelmesi, Facebook’un giderek geliştiğini göstermekte. Facebook’un bu hızlı yükselişinde, reklamcılık faaliyetindeki başarısının da payı olduğu konuşuluyor.