Kasım 2021 | Sayı 26

 

Bülteni Dinle

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Pazarında bulunan kablosuz cihazların siber güvenliğini geliştirmek için yeni önlemler aldı. Cep telefonları, akıllı saatler, fitness takip cihazları ve kablosuz oyuncaklar gibi cihazların her geçen gün günlük hayatımızda giderek daha fazla yer alması tüketiciler için risk oluşturmaktadır. Önlemler ile vatandaşların mahremiyetinin ve kişisel verilerinin korunması amaçlanıyor olup parasal dolandırıcılık risklerinin azaltılması hedeflenmektedir.

 

 

Microsoft hisseleri, yazılım ve donanım üreticisi analistlerin tahminlerini aşan mali ilk çeyrek kazançlarını bildirmesinin ardından 23 Ekim 2021 günü genişletilmiş işlemlerde %2 yükseldi.
Yapılan açıklamaya göre toplam şirket geliri yıldan yıla neredeyse %22 artarken, söz konusu büyüme 2018’den beri gerçekleşen en hızlı büyüme oldu.

 

 

Yargı reformunun 5. paketi İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (“Teklif”) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif ile, velayet davalarında icra vasıtasıyla yapılan çocuk tesliminin icra dairelerinin faaliyet alanından çıkarılması ve uzmanlar eliyle çocuğun üstün yararının gözetilmesi hedefleniyor. Ayrıca Teklif ile, alacaklı ve borçluların menfaatlerinin en üst seviyede korunması da amaçlanıyor.

 

 

26 Ekim 2021 tarihinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan karşılıklı anlaşma usulüyle ilgili olarak Türk hukukunda ilk kez bir yasal düzenleme yapıldı. Söz konusu yasal düzenlemede karşılıklı anlaşma usulüne başvuru süreci ve başvurunun dava açma sürelerine etkisi gibi çeşitli hükümler yer alıyor. Düzenleme ile, karşılıklı anlaşma usulüne ilişkin belirsiz ve tartışmalı hususlar açıklığa kavuşturulmuş olup, karşılıklı anlaşma usulünün çok daha etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

 

 

Rekabet Kurumu, kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla hareket ettikleri ve fiyatları tüketiciler aleyhine yükselttikleri gerekçesiyle zincir marketlere toplam 2 milyar 671 milyon Türk lirası idari para cezası verdi. Kararı yerinde bulmayıp itiraz eden zincir marketler, yasal süreç işleteceklerini duyurdular.

 

 

Çevrimiçi eğitim platformu Udemy, bugün Nasdaq borsasında halka arz gerçekleştirdi ve halka arz ile 3.7 milyar dolar değerlemeye ulaştı.
2020’nin Kasım ayında, Udemy’ nin F serisi yatırım turunda 100 milyon dolar yatırım almış, bu yatırım turu ile şirketin değerlemesi 3.32 Milyar dolara ulaşmıştı.

 

Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde yapılan değişiklik (“Tebliğ”) 5 Kasım2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de yapılan değişiklik ile dikey anlaşmalarda muafiyet, alıcının dikey anlaşma konusu mal veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pazar payı oranının %30’u aşmaması durumunda uygulanacaktır.