Mart 2021 | Sayı 10

TEKNOLOJİ TARİHİNDEN SEÇKİLER

 

 

Michelangelo Virüsü Ortaya Çıktı – 06.03.1992

6 Mart tarihinin Michelangelo’nun doğum günü olması sebebiyle adı Michelangelo Virüsü olarak bilinen bilgisayar virüsü gündemi en çok meşgul eden bilgisayar virüslerinden biri oldu.

Ancak asıl ilginç olan, virüsün kodunda Michelangelo’ya dair hiçbir referans olmamasıydı.

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

ABD’de Online Erişilebilirlik Kanununda Potansiyel Değişiklikler Söz Konusu

Amerika’da 30 yıl önce yürürlüğe giren Engelli Amerikalılar Yasası’nın (Americans with Disabilities Act- ADA) üçüncü bölümü, engellilerin kamusal alanlardan toplumun geri kalanıyla eşit ölçüde yararlanmasından bahsederken, günümüzün en büyük kamusal alanı olan web sitelerinin bu kapsama girip girmediği bugün hala tartışma konusu. Mahkemeler bu konuda ortak bir karara varamazken 21 Ocak 2021 tarihinde üçüncü versiyonu yayımlanan Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergesi (Web Content Accessibility Guidelines -WCAG) internet siteleri için pek çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor. Bu yönerge web sitelerinin çeşitli zihinsel ve fiziksel engellere sahip kişiler için hangi koşullara sahip olması gerektiğini düzenlemeyi amaçlıyor.

Devamını Oku

 

 

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 2 Ay Süreyle Uzatılmıştır

9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi yasağı ve işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarma uygulaması 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmıştır.

 

 

LegitLaw Güney Afrika’da Hukuk İşlemlerini Kolay ve Ucuz Hale Getirecek

Güney Afrika Merkezli yeni girişimcilik şirketi LegitLaw, KOBİ’ler için bazı yasal işlemleri otomatikleştiriyor. Güney Afrika’da bir ilk olan bu startup, kullanıcılar için patent, vasiyet ya da ortaklık sözleşmeleri gibi belgeleri kolay ve hızlı biçimde hazırlayabiliyor. Pek çok yasal işlemi kolaylaştırmayı hedefleyen LegitLaw sayesinde yüksek maliyetli ve belirsiz hukuk işlemleri müşteriler uygun fiyatlı ve erişilebilir hale geliyor.

Devamını Oku

 

 

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği uyarınca uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiş ve uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler düzenlenmiştir. Buna göre; iş sözleşmeleri doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi olarak kurulabilecek olmakla birlikte iş yerinde çalışmaya yönelik hazırlanan sözleşmeler de uzaktan çalışmaya uygun hale getirilebilecektir. İşçinin uzaktan çalışmaya geçiş talebinde bulunması üzerine işveren durumu değerlendirecektir.

Bunun yanı sıra Yönetmelik’te tehlikeli maddeler veya atıklarıyla çalışan, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan işlerde çalışan işçiler ile milli güvenliği kapsayan işlerde çalışanların uzaktan çalışma yapamayacakları belirtilmiştir.

 

 

Silikon Vadisi’nin Yeni Hukuk Teknolojisi Startup’ı Avukatları Müşterileriyle Birleştiriyor

Silikon Vadisi’nin hukuk alanında faaliyet gösteren yeni startup’ı LawChamps, küçük şirketlere kişisel ve ticari konularda hukuki danışmanlık alabilecekleri bir platform sunuyor. Avukat seçiminde önemli rol oynayan güven, şeffaflık, hız, maliyet ve kişisel tercihler gibi konularda süreci hızlandırmayı amaçlayan LawChamps, hukuki bir “piyasa” oluşturmak istiyor. Aynı zamanda iş geliştirme hizmeti de sunacak olan platform danışanlara göçten yatırım planlamasına kadar pek çok alanda telefonla ve online olarak destek verecek.

Devamını Oku

 

 

Yayıncıların Ödeme Talebine Facebook’tan Sert Tepki

Avustralya’da onaylanan yeni medya yasasına göre Avustralya merkezli haber kuruluşları Facebook ve Google’da yayımlanan içerikleri için pay alacak. Teknoloji şirketlerinin ise bu duruma yaklaşımları farklı oldu ve tartışma Facebook’un son hamlesiyle başka boyut kazandı.

Google’ın yayınlayacakları içerik ve haberler karşılığında yapacakları ödemede anlaşmak üzere Avusturalya’nın en büyük yayıncılık şirketleriyle görüşmelerine başlamasına karşılık Facebook kendi sitesinde Avustralya’dan olanların paylaşım yapmasını ve yapılan paylaşımların Avusturalya’dan olanlar tarafından görülmesini engelledi.

Konuya ilişkin Avustralya hükümeti ve Facebook arasındaki tartışma sürüyor.

 

 

Firmalar Hukuk Teknolojilerine Yapılan Yatırımlarda “Yeni Oyuncak Sendromu”na Dikkat Etmeli

Uluslararası hukuk şirketi Dentons’un inovasyon müdürü Stuart Hopper ile yapılan röportaj, hukuk teknolojilerine yapılan yatırımları ele alıyor. Röportajda Hopper, yeni hukuk teknolojilerine yatırım yaparken “yeni oyuncak sendromun”dan kaçınmak gerektiğine vurgu yapıyor. Teknoloji yatırımlarının şirketlerin sorunlarına cevap verecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çizerken, yeni teknolojilere yapılacak yatırımların şirket içinde geliştirilmesinin de bir alternatif olarak görülebileceğini söylüyor.

Devamını Oku

 

 

Anayasa Mahkemesi’nden “Yaşlılık Aylığı” Kararı: İşten Ayrılma Şartı Kaldırıldı!

3 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 14 Ocak 2021 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalı işçinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kural iptal edilmiştir.

Önceki düzenlemeye göre, çalışanın yaşlılık aylığı alabilmesi için çalıştığı işten ayrılarak, SGK’ya başvurmasıgerekmekteydi. Bu karar ile Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK’den yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

 

 

Stanford Hukuk Mesleği Merkezi’ne Yeni Atanan Liderler Hukuk Teknolojilerine Odaklanıyor

Kaliforniya’da Stanford Üniversitesi Hukuk Mesleği Merkezi’ne atanan iki yeni direktör, yakın gelecekte hukuk teknolojilerine ve hukukun erişilebilirliğine odaklanacaklarını söyledi. David Freeman ve Nora Freeman Engstrom, üniversitenin silikon vadisiyle bağlantısına vurgu yaparak, teknolojiye adaptasyon sürecine uygun, özellikle yapay zekâ ve hukuki işlemlerde dijitalleşme ile ilgili yeni eğitimleri programa dahil etmeyi hedeflediklerini de ekledi.

Devamını Oku

 

 

“Bilişim Sektöründe Olumsuz Çalışma Koşulları Raporu” yayınlandı

Bilgi Teknoloji Derneği’nin (BiTekDer) hazırladığı Rapor uyarınca, Bilişim sektörünün sorunları içerisinde “Olumsuz Çalışma Koşulları”nı işaret eden profesyonellerin belirttikleri alt başlıklar; Düşük Ücret, Çalışanların yaptıkları işlere göre yıpranma paylarının olmaması, İş sınıfı derecelendirme olmaması, Çalışma saatleri vb. haklarının savunulmaması, Esnek çalışma olmaması, Yoğun çalışma saatleri ve ücretle takdir edilmemesi olmuştur.

Hali hazırda farklı roller, koşullar ve sektörlerde çalışan Bilişim Profesyonellerinin süregelen olumsuz çalışma koşullarını oluşturan sorunları dışında, pandemi nedeniyle evden çalışmanın da işin içine girmesi ile beraber çalışma saatlerinin uzunluğu ve belirsizliği; aile içi denge, hayat, kariyer ve motivasyon gibi alanlara etkilileri olumsuz yönde artırmaktadır.

 

 

VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı!

Covid-19 pandemisi nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11 Mart 2021 tarihli Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021
tarihine,
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021
tarihine,
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine
kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

 

Bilginin Yönetimi Pandemi Sonrası Dayanıklılığı Artırmak İçin Önemli Bir Araç Olarak Görülüyor

Hukuk alanında çalışanların giderek daha karmaşık ve çok aktörlü davalarla uğraşmak zorunda kaldığı günümüzde, pandemi dolayısıyla artan uzaktan çalışmaya sebebiyle de çalışanlar meslektaşlarının desteğinden de uzak kalıyorlar. Online araçların birlikte çalışmayla aynı etkiye sahip olmamasının da, kişilerin bu gibi zorlu durumlar karşısındaki dayanıklılığını düşürdüğü biliniyor. Bu da pandemi sonrası dünya için bilgi yönetiminin her ölçekteki hukuk firması için yeniden düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Tiger Eye firmasının kurucusu Dave Wilson, farklı çalışma biçimlerinin bilgi taleplerini karşılayabilmek ve evden, uzaktan ya da ofisten çalışma durumlarında her çalışanın hem bilgi hem de mental destek ihtiyacını karşılayabilmek için hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyor.

Devamını Oku

 


ARKA PLAN

Dünya yeni yeni normalleşme belirtileri göstermeye başlarken diğer sektörlerle birlikte hukuk sektörü de pandemi sonrası planlarını tartışmaya başladı. Çalışma sistemlerinin değişmesi, evden/uzaktan çalışma ile ofisten çalışmanın hibrit biçimde uygulanmaya geçilmesi, bunun yanı sıra hukuk teknolojilerine yapılan yatırımlar ile duruşmalar dahil pek çok hukuki sürecin dijitalleşmesi, alışageldiğimiz süreçleri yeniden düşünmemizi gerektirecek gibi görünüyor. Bir yandan hukuk firmalarının yeni teknolojilerin heyecanına kapılıp gereksiz yatırımlar yapmaması gerektiğine dikkat çekilirken diğer taraftan Stanford gibi büyük üniversiteler Silikon Vadisi ile işbirliği yapacaklarını açıklıyor. Artifical Lawyer’ın 2021 ve sonrası için belirlediği trendler de süreçlerin daha da dijital hale geleceğini, yapay zekâ kullanımının ve hukuk teknolojilerine yatırımların artacağını söylüyor. Ancak tüm bu dijitalleşme ve bir anlamda insansızlaşma devam ederken, hem hukuk alanında çalışanların hem de müvekkillerin desteğe ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılıyor. Özellikle uzun süren izolasyon, ofis ortamından uzakta çalışma sebebiyle tek başına karar vermek zorunda kalma ve destekten mahrum olma gibi durumların uzun vadede soruna yol açmaması için insani ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğine de dikkat çekiliyor.

 

HAFTANIN İNFOGRAFİĞİ

 

 

Sosyal, beşeri, ekonomik ve kültürel sermayenin yanına eklenen entelektüel sermaye, son yıllarda bireylerin yanı sıra ülkelerin de korumak istediği bir metaya dönüştü. Özellikle teknoloji alanında büyük yenilikler yapan ve ilerlemeler kaydeden ülkeler bu üretimlerini korumak için adımlar atıyor. Bugüne kadar küresel entelektüel sermaye alanı Amerika Birleşik Devletleri’nin elindeyken bugün Uzakdoğu Asya’nın yükselişe geçen ülkeleri Güney Kore, Japonya ve Çin bu alandaki etkinliğini artırdı ve kendi teknolojilerini diğer ülkelere satmaya başladı. Bu alandaki çekişmelerin ülkeler arası yasal sorunlara da yol açabileceği düşünülüyor.

İnfografiğe Git

 

Haftanın Kursu

 

 

Rusya’daki Saint Petersburg Devlet Üniversitesi tarafından verilen Uluslararası İlişkilerde Dijitalleşme kursu, dijitalleşen uluslararası ilişkiler, diplomasi ve dış politikada izlenmesi gereken yola ışık tutuyor. Sosyal medya kullanımından büyük veri analizine kadar pek çok konuda dijitalleşme sürecine dair bilgi veren kurs, yapay zekanın benimsenmesine vurgu yapıyor. Kursta, dış politika sorunlarının üzerinde durulurken, küresel internet ilişkilerinde gerekli olan sosyal medya analiz yöntemleri de gösteriliyor.

Kursa Git

 

Haftanın Videosu

 

 

Washington merkezli hukuk teknoloji şirketi Trokt tarafından paylaşılan bu videoda, şirketin data güvenliğine dair yeni teknoloji çözümü paylaşılıyor. Video, Trokt’un yeni yazılımı sayesinde, hukuki süreçlerde kullanılan belgelerin her birisinin dijital parmak izi sistemiyle güvenle saklanabildiğine dikkat çekiyor. Bilgi güvenliğinin öneminin vurgulandığı videoda, yeni yazılım sayesinde düşük maliyetle kişisel bilgilerin kolayca korunabileceği söyleniyor.

Videoyu İzle

 

HAFTANIN SÖZÜ

 

 

“Yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapabilirsiniz. Ve eğer yapamayacağınızı düşünüyorsanız, haklısınız.”
– Mary Kay Ash