Mayıs 2021 | Sayı 14

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği, 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte İş Kanunu’nun Geçici 10.maddesinde düzenlenen iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi yasağı, ücretsiz izne çıkarma hakkı ve buna bağlı olarak nakdi ücret desteğinden yararlanmaya ilişkin öngörülen sürelerin 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Böylelikle, işveren tarafından iş akdi fesih yasağı, ücretsiz izin uygulaması ve nakdi ücret desteği hakkında tanınan süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

Avrupa Birliği’nden Yapay Zekaya Yönelik Yasal Düzenleme Teklifi

Avrupa Komisyonu, yapay zeka kullanımı konusunda belirli standartlar getirilmesini öngören, dünyanın ilk yapay zeka içerikli yasal düzenlemesi olan Teklif’ini, 21 Nisan 2021 tarihinde açıklamıştır. Hazırlanan Teklif’e göre, yapay zeka sistemleri, risk bazlı olarak 4 ana gruba ayrılmakta ve bu sistemlerinin kullanımlarına belli sınırlama ve yükümlülükler getirilmektedir. Söz konusu Teklif’in yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin onayı gerekmektedir.

 

 

Çek İbrazı ve Kambiyo Senedine İlişkin Açılacak Takipler 31 Mayıs 2021 Tarihine Ertelendi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Kanunu ile; Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) arasına isabet eden çekler 1 Haziran 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.

Yine 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çek İbrazına İlişkin Uygulama Tebliği uyarınca, ibraz süreleri 30 Nisan ile 31 Mayıs 2021(bu tarihler dahil) arasına denk gelen çeklerin belirtilen tarihlerde ibraz edilmesi halinde, çek hesabında karşılık bulunması kaydıyla çek bedeli ödenecektir.
Ancak, ibraz süresinin son günü bu tarihler arasına isabet eden çek ibraz edildiği halde, karşılığı olmaması sebebiyle ödenemiyorsa, buna karşın yapılacak “karşılıksızdır” işlemi ancak 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Bununla beraber, 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları
hakkında da 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

 

 

Birleşik Krallık “Dijital Uyuşmazlık Çözüm Kuralları”
Dokümanını Yayımladı

“UK Jurisdiction Taskforce” tarafından, akıllı sözleşmeler gibi dijital teknolojilere yönelik uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin “Dijital Uyuşmazlık Çözüm Kuralları” dokümanı hazırlandı. Söz konusu dokümanda kripto varlıklar, akıllısözleşmeler ve blokzinciri uygulamaları gibi yenilikçi dijital teknolojilerle ilgili yasal uyuşmazlıklar için daha hızlıve daha uygun maliyetli çözümler yer alıyor.

Bununla beraber, ilgili dokuman ile işletmelerin, kullanımı gittikçe yaygınlaşan bu tür digital teknolojilere olan güveninin artması da amaçlanıyor. Kullanıcılarına gelişmiş güvenlik, verimlilik gibi birçok avantaj sağlayan dijital teknolojilere ilişkin düzenlenen kurallar ile şimdiye kadar uzun ve maliyetli olarak değerlendirilen uyuşmazlık çözüm sürecinin kolaylaşacağı düşünülüyor.

 

 

Türkiye’nin İlk E-Ticaret İşveren Sendikası Kurulmuştur

E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların büyümesine katkı sağlamak amacıyla kurulan E-Ticaret İşveren Sendikası (E-TİS), e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmaları desteklemeyi, ulusal ve uluslararası alanlarda kârlılığıyüksek işletme sayısını artmayı hedeflemektedir. E-TİS, gerçekleştirilen ilk olağan genel kurulunda alınan kararla Tüm İşverenler Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSKO) katılmıştır.

 

 

Sosyal Medya Platformu Twitter, Türkiye’de Temsilci Atadı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esasları” kabul ettiğine dair Kararı, 2 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve sosyal ağ sağlayıcı tanımı ve kapsamına, temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülükler ve yaptırımlarına ve hukuki sorumluluğa ilişkin önemli konular düzenlenmişti. Buna göre, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağların temsilci belirlemesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için tanınan 30 günlük süre, 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Türkiye’ye temsilci atamayan veya temsilcilik açmayan sosyal medya şirketlerine ilk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada 30 milyon TL olmak üzere toplam 40 milyon TL para cezası kesilmişti. Bu kapsamda süreç içerisinde VKontakte, YouTube, TikTok, Dailymotion ve Facebook Türkiye’ye temsilci atamıştı.

19 Mart 2021 tarihinde ise Twitter’ın resmi blog hesabından yaptığı açıklamaya göre Twitter, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurmuştur. 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi kurulmuş, böylece Twitter, Türkiye’de tüzel kişilik kazanmış ve temsilci atamıştır. Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle, Twitter’a verilen reklam yasağı, 22 Nisan 2021 tarihinde verilen karar ile kaldırılmıştır.

 

 

İYS’ye Son Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2021!

Ticaret Bakanlığı tarafından 4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre; şirketlerin ticari elektronik ileti faaliyetlerinin bundan sonra İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden yürütüleceği kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarih 1 Aralık 2020 olarak belirlenmişti. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının olumsuz etkileri devam ettiğinden İYS’ye kaydolma ve onay yükleme kayıt tarihi ertelenmişti.

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için İYS’ye onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021’dir.

 

 

MASAK’tan Kripto Paralara İlişkin Karar

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulamakla yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri eklenmiştir. Böylelikle, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, muhafaza ve ibraz gibi yükümlülüklerden, bundan böyle söz konusu şirketler de sorumlu olacaktır.

MASAK, 4 Mayıs 2021 tarihinde resmi web sitesinde Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi’ni de yayımlamıştır. İlgili rehberde, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesine dair yükümlülüklere yer verilmiş olup yaptırımlar da açıklanmıştır.

 

 

E-Skuter Yetki Belgesi Verilmeye Başlandı

Elektrikli Skuter Yönetmeliği, 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinin, ancak yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceği düzenlenmiş ve yetki belgesi sahipleri için belirli şartlar ve yükümlülükler öngörülmüştür.

Yetki belgesi için başvuranların 500 bin TL sermayeye veya işletme sermayesine sahip olması, standartları idare tarafından belirlenen ve yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile mobil uygulama/uygulamalara sahip olması, verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunması ve en az 250 adet e-skutera sahip olmaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte sektörde faaliyet gösteren şirketler, yetki belgesi alabilmek için başvuru hazırlıklarına başlamıştır. Bu kapsamda BinBin Scooter e-skuter izin belgesini almıştır.

 

 

İnsan Hakları Eylem Planı ile KVKK’nın Avrupa ile 1 yıl içinde uyumu hedeflendi!

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Hakları Eylem Planı” Genelgesi’nde, daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi oluşturması
beklenen İnsan Hakları Eylem Planı hakkındaki düzenlemeler açıklanmıştır.

Buna göre, uygulama süreci iki yıl olarak belirlenen Eylem Planı’nda öngörülen her bir faaliyet için “kısa” (1 ve 3 ay), “orta” (6 ay ve 1 yıl) ve “uzun” (2 yıl) vadeler belirlenmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun da Avrupa Standartları ile 1 yıl içinde uyumlu hale getirileceği ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne paralel düzenlemelerin hayatımıza gireceği vurgulanmıştır. Planda ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, veri sorumlularına verilen cezalarla ilgili yeni düzenlemeler de yer almaktadır. Eylem Planı uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun idari para cezası kararlarına karşı sulh ceza hâkimlikleri yerine idari yargıya başvuru imkanı 1 yıl içinde sağlanacaktır.

 

 

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler uyarınca, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri, 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar verilebilecek; bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler ise yine 31 Mayıs 2021 tarihinin sonuna kadar ödenebilecektir. Bu sürelere ilişkin uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Buna göre, 2020-2024 yılları arasındaki büyüme tahminleri incelendiğinde Türkiye’de e-ticaretin her yıl ortalama yüzde 23,7 oranında büyüyerek 4 yılda 2,3 katına çıkması bekleniyor. 2020 yılında Türkiye’de e-ticaret pandeminin de etkisiyle 226 milyar TL büyüklüğe ulaşmış ve yüzde 66 oranında büyüme göstermişti.

 

 

Sosyal Medya Etkileyicilerinin Reklam Faaliyetleri Kapsamında Kılavuz Yayımlandı

 

5 Mayıs 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinde duyurulan kılavuz uyarınca sosyal medya üzerinden reklam yapan sosyal medya etkileyicileri ile bu kişilere reklam veren tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara birtakım yükümlülükler getirilmiştir.

İlgili Kılavuz uyarınca, sosyal medya etkileyicisi tarafından yapılan reklamın açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir olması zorunlu olup, bu kapsamda örtülü reklam yapmaları yasaklanmıştır. Bunun yanında, sosyal medya etkileyicisinin yaptığı reklamdan kazanç elde etmesine rağmen sadece tüketici gibi davranması, kendisine hediye edilen ürünleri satın almış gibi göstermesi, reklamını yaptığı ürünlerin bilimsel araştırması ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunması durumları da bu Kılavuzca yasaklanan davranışlara örnektir. Reklam veren ise sosyal medya etkileyicisini yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeli, bunlara aykırı hareket edilmemesi için gereken önlemleri almalıdır.

 


HAFTANIN SÖZÜ

 

 

“ Cüretkarca, korkusuzca, pervasızca yaşa. Rekabet içinde olmanın tadını çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yap.”
Henry J. Kaiser