Mayıs 2021 | Sayı 16

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Almanya, 2022’ye Kadar Kamuya Açık Yollarda Sürücüsüz Araçlara İzin Verecek!

Geçtiğimiz günlerde Almanya Meclisi’nde, 2022 yılına kadar kamuya açık yollarda bazı sürücüsüz arabalara izin verecek bir tasarı onaylandı. Buna göre, robot taksiler ve sürücüsüz teslimat araçları kamuya açık yollarda ulaşım gerçekleştirebilecek.

Söz konusu tasarının üst meclisin onayıyla yürürlüğe girmesinden sonra, araçlar ilk defa direksiyon başında insan desteği olmadan, sürücüsüz olarak çalışabilecek. Bununla birlikte, bu araçlar belirli coğrafi alanlarla sınırlı olacak. Tasarıda, otonom araçların gelecekte belirli kamuya açık alanlarda sürücüsüz ve düzenli olarak çalışabileceği ifadesi de yer alıyor.

Bunun yanı sıra, tasarıya göre, Almanya’da ticari sürücüsüz araçları kullanmak isteyen şirketlerin, sorumluluk sigortası taşıma ve otonom operasyonlarını uzaktan durdurma erişimi gibi bazı kuralları göz önünde bulundurması ve buna göre aksiyon alması gerekmektedir.

 

 

Google, Cilt Hastalıklarını Tespit Edebilen Yapay Zekâ Tabanlı Dermatoloji Aracını Tanıttı!

Google’ın geliştirdiği yapay zeka destekli dermatoloji aracı ile, dermatolojik hastalıklarının teşhisinde yeni bir teknoloji devreye giriyor. Buna göre, telefon kamerası ile çekilen görüntülerin ilgili yapay zeka sisteminde incelenmesiyle bu tür hastalıkların teşhisi kolaylaşacak.

Söz konusu aracın kullanımı için öncelikle cilt, saç veya tırnak sorunu telefon kamerası ile farklı açılardan çekilmelidir. Daha sonrasında ise hastalığın ne zamandır devam ettiği gibi sorular yanıtlanmalıdır. Google tarafından geliştirilen ilgili yapay zeka sistemi ise fotoğrafları ve yanıtlanan soruları analiz ederek olası hastalıkları sıralayacaktır.

Bununla beraber, bu yapay zeka modeli, yüz yüze muayene, biyopsi gibi tıbbi yöntemlerin bir alternatifi olarak değil; insanların sağlıkları konusunda daha bilinçli karar verebilmeleri için tasarlanmıştır. Söz konusu dermatoloji aracının, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilmesi planlanıyor.

 

 

Türk Start-Up Ekosistemi Katlanarak Büyüyor!

KPMG Türkiye tarafından 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin olarak “Türkiye Start-up Yatırımları Raporu” hazırlanmıştır. Start-Up ekosistemi ile ilgili olarak Rapor’da öne çıkan veriler şu şekildedir;

  • Türkiye girişim ekosistemi 2021 yılının ilk çeyreğinde, 508.5 milyon dolar yatırım hacmine sahip 60 işlemle, 2020 yılındaki toplam yatırım tutarının 3,5 katından fazlasına erişerek tüm zamanların en yüksek yatırım miktarına ulaştı.
  • Yılın başında 428 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 2,6 milyar dolara çıkaran Getir, Peak Games’ten sonra Türkiye’nin ikinci unicorn’u oldu.
  • 2021’in ilk çeyreğinde en fazla yatırım çeken ana Getir işlemlerinin de etkisiyle teslimat & lojistik olurken, en çok işlemin gerçekleştiği dikeyler ise oyun, fintech, medya ve SaaS (hizmet olarak yazılım) oldu.
  • Türkiye, işlem hacmi büyüklüğü açısından Avrupa’da 10., MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde ise 2. sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul, işlem hacmi büyüklüğüne göre Avrupa şehirleri arasında 7. sırada yer aldı.

 

 

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,” 29 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi hazırlanırken hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) sağlanan pay sahipleri çizelgesi de dikkate alınmalıdır. Ayrıca hamiline yazılı pay sahipleri, genel kurul toplantılarına katılabilmek için, bu pay sahipleri çizelgelerinde isim veya unvanlarının bulunduğunu yönetim kuruluna ispat etmelidir.

Bunun yanı sıra, 31 Aralık 2021 tarihine kadar ilgili şirkete başvuruda bulunan ancak henüz MKK’ye bildirilmeyen pay sahipleri de genel kurula katılabilecek listesine dahil edilecektir. Hamiline yazılı pay sahipleri ise kimliklerini ve gerekirse yetki belgelerini ibraz etmek koşuluyla söz konusu listeyi imzalayabilecektir.

 

 

Öngörülen Ürünlere CE İşareti Konulmasına Karar Verilirken, İmalatçı, Yetkili Temsilci, İthalatçı ve

Dağıtıcının Yükümlülükleri Belirlendi!

AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan “CE” İşareti Yönetmeliği, 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik’e göre imalatçının, uygunluk değerlendirme işlemlerini yapma, “CE” işaretini ürüne yerleştirme, AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenleme gibi yükümlülükleri mevcuttur. Yetkili temsilci de imalatçının bu yükümlülüklerini belirli şartlarla yerine getirebilecek; ancak hiçbir şekilde teknik dosyayı düzenlemeyecektir.

Ürünü ithal eden kişi, ilgili ürünün “CE” işareti taşıdığını, imalatçının yükümlülüklerini yerine getirdiğini teyit etmeli; dağıtıcı ise ürünü piyasada bulundurmadan önce ürünün “CE” işareti taşıdığını doğrulamalıdır.

 

 

Türkiye, İHA’larla Sivil Faydalı Yük Taşımacılığına Hazırlanıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm dünyada hızla gelişen İHA’ların (İnsansız Hava Aracı) sivil amaçlı düzenleme, müsaadelendirme ve operasyonları için yönetim modeli geliştiriyor. Bu model içinde halihazırda sistemde tanımlı 50 bin 170 İHA’nın merkezi olarak takip edilebilmesi ve Türk sivil hava sahasının etkin, güvenli ve verimli bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

İHA’lar halihazırda sağlık alanında özellikle ulaşması zor bölgelerde kan ve aşıları taşımak için kullanılıyor. 6 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak test uçuşları kapsamında, İHA ile hafif ilaç taşınacak ve test uçuşuna ait sonuçlar SHGM tarafından model kapsamında olgunlaşma sürecinde kullanılacak.

 

 

Türkiye’yi de Etkileyecek Olan Almanya Tedarik Zinciri Yasası Neler İçeriyor?

Küresel çapta faaliyet yürüten büyük Alman şirketlerini daha fazla sorumluluk altına alacak olan Tedarik Zinciri Yasası’nın taslağı kabine tarafından 3 Mart 2021 tarihinde kabul edilmişti. Alman Federal Meclisi tarafından onaylanması durumunda ise söz konusu yasa, 1 Ocak 2023 gibi yakın bir tarihte yürürlüğe giriyor olacak.

Yasa kapsamında, Alman pazarı için mal üreten kişilerin haklarının da korunması hedeflenerek, tedarik zincirlerinde insan haklarının korunmasının sağlanması, özellikle küresel ekonomide adil ve elverişli çalışma koşulları, yeterli yaşam koşullarının uygunluğu, çocuk işçi çalıştırmama, sömürü, ayrımcılık ihlallerinin engellenmesi ve su kaynaklarının kirletilmesi ve uygunsuz çevre tahribatının durdurulması gibi yükümlülükler yer almaktadır. Mevzuat, insan hakları ve çevre ile ilgili riskleri analiz etmeyi, ihlalleri önlemeyi, şikâyet mekanizmaları oluşturmayı ve faaliyet raporlamalarını da içermektedir.

1980’den bu yana yaklaşık 15 milyar 500 milyon dolar yatırım ile Almanya, Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcılar arasında geliyor. Türkiye’de faaliyet yürüten Alman veya Türk iştiraklı Alman şirketlerin sayısı ise 7 bin 500’i geçti. Bu nedenle Türkiye’nin, bu yasadan en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alacağı ifade ediliyor.

 

 

SPK Tarafından Portföy Yönetim Şirketlerinin Asgari Sermaye Şartları Artırılmıştır

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”, 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, portföy yönetim şirketlerinin kuruluş şartında yer alan en az 2 milyon liralık başlangıç sermayesi şartı 6 milyon liraya yükseltilmiştir.

Yönetilen portföy büyüklüğüne göre asgari özsermaye tutarlarında da değişikliğe gidilen tebliğde; asgari özsermaye tutarı 200 milyon liraya kadar olan portföy büyüklüğü için asgari 6 milyon liraya, 200 milyon lira ila 1 milyar liralık portföy büyüklüğü için 8 milyon liraya, 1 milyar lira ila 7,5 milyar liralık portföy büyüklüğü için 10 milyon liraya ve 7,5 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğü için asgari 20 milyon liraya çıkarılmıştır.

Tebliğ ile ayrıca, yürürlüğe giriş tarihinden önce kuruluş izni alan şirketlerin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar söz konusu hükümlere uyum sağlamalarının zorunlu olduğu bildirilmiştir.

 

 

BTK, Dijital Mahremiyet Rehberi’ni Yayınladı

İnternet ve dijital platformlar kaynaklı mahremiyet problemlerinin artış gösterdiği günümüzde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “Dijital Mahremiyet Rehberi” pek çok konuda ebeveynlere yol gösterici bilgiler sunmaktadır.

Rehberde; ebeveynlerin çocuklarının oynadıkları dijital oyunların uygun olup olmadığını kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulanmakta ve bu kapsamda ebeveynlere yönelik bazı tavsiyeler yer almaktadır. Şöyle ki; oyunların yaş derecelendirmelerine dikkat edilmelidir, oyunlardaki sohbet özelliklerine karşı dikkatli olunmalıdır, oyun akışı ve reklam içerikleri kontrol edilmelidir, oyun içi satın almalar konusunda dikkat edilmelidir ve oynanan oyunlarda kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır.

Bu sebeple; oynanan oyunlar için bir takma ad belirlenmeli, gerçek e-posta adresi veya kişisel bilgiler paylaşılmamalı, her bir oyun girişi için ayrı kullanıcı adı ve şifreleri belirlenmeli, çocukların oyun esnasında karşılaştıkları herhangi bir sıkıntılı durum karşısında ebeveynlerine söylemeleri yönünde desteklenmelidir.