Şubat 2022 | Sayı 32

Bülteni Dinle

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

Sosyal Medya Devleri de NFT Piyasasından Pay Kapma Yarışı İçerisine Dahil Oluyor

Facebook ve Instagram’ın, değiştirilemeyen tokenlerin (“NFT”) kullanıcıların profillerinde görünmelerini sağlayan bir teknoloji üzerinde çalıştığı bilgisi öğrenildi. Edinilen bilgilere göre söz konusu çalışmayla sosyal medya devleri de NFT piyasasından da pay almayı amaçlıyor.

 

 

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri İçin Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeliği Yayınlandı

11 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeği (“Yönetmelik”) ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme kurulması yolu ile yeni müşteri kazanımına ilişkin hükümler düzenlendi. Yönetmelik, banka dışı finansal kuruluşların da yazılı şekil şartı aranmaksızın uzaktan müşteri edinmesine imkan tanımasıyla öne çıkıyor.

 

 

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Altı Adım 

Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemi, tüm sektörleri bir araya getiriyor. Hedeflerin kararlılıkla gerçekleştirilmesi için devlet kurumlarının ve özel sektörün bir arada uzun vadeli bir kararlılıkla hareket etmesi gerekiyor. 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda belirlenen hedeflere 2030 yılına kadar ulaşılması amaçlanırken birçok ülke bu alandaki hedeflerini daha da netleştirdi. Sürdürülebilir bir gelecek için altı adımın arasında; açık hesap verebilirlik ile eylem planlarının hazırlanması, yeşil dönüşümü teşvik etme ve değişimi zorlama, inovasyonun daha fazla finansmanla desteklenmesi ve yeşil inisiyatiflerin tasarımı ve uygulamasının geliştirilmesi yer alıyor.

 

 

Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Kar Payı Avansı Dağıtımı

18 Ocak 2022 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler artık kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren 1 ay yerine 2 ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilecektir.

 

 

Borçlunun Mal, Hak ve Alacakları UYAP Üzerinden Sorgulanabilecek

Resmi Gazete’de 22 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik (“Yönetmelik”) ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağının alacaklı tarafından sorgulanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile, borçlunun mal beyanına gerek duyulmaksızın alacaklının sistem üzerinden borçluya ait mal, hak ve alacakları görebilmesine imkân tanınmaktadır.

 

 

Sürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Belirlendi

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun görevlendirdiği ve onayladığı Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği tarafından Sürdürülebilirlik Uzmanı meslek standartları hazırlanmıştır. Söz konusu standartlarda sürdürülebilirlik politikası ve stratejileri ile kontrol yöntemleri ve uygulama prosedürlerinin oluşturulmasını, sürdürülebilirlik programlarının uygulanmasını ve uyum performansının değerlendirilmesini sağlayan nitelikli kişi olarak tanımlanan Sürdürülebilirlik Uzmanlarının, çalışma ortamı ve koşullarından, yapmış oldukları görev, mesleki bilgi ve becerilerden bahsedilmektedir.

 

 

Kıdem Tazminatı Tavan Ücretleri Belirlendi

2022 yılı Ocak ayına ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ’ye göre 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı 10.848,59 TL olmuştur.

 

 

ABD Merkez Bankası Dijital Para Raporu’nu Yayınladı

ABD Merkez Bankası (“FED”), dijital para birimleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu konuyla ilgili bir rapor hazırladı; raporda stablecoine ve diğer kripto para türlerine yer verildi. Herhangi bir politika tavsiyesinin yer almadığı raporda, doların resmi bir dijital versiyonunu oluşturmanın, ödemeleri hızlandırabileceği ve güvenli bir seçenek sunabileceği açıklanırken aynı zamanda finansal istikrar risklerini de beraberinde getirebileceği vurgulandı.

 

 

Microsoft, Activision Blizzard’ı Satın Alıyor

Microsoft; Diablo, Call of Duty ve Overwatch gibi oyunların geliştiricisi olan Activision Blizzard’ ı satın alıyor. Microsoft’un satın alma işlemi için ödeyeceği ücretin 68,7 milyar dolar olduğu açıklandı. Bu anlaşmanın sonucunda, şu anda net olarak açıklanmasa da Activision Blizzard oyunlarının Xbox Game Pass’e gelmesi bekleniyor.

 

 

Türkiye’nin İlk Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yapay zekâ alanındaki istihdamı 50 bine çıkarmayı ve uluslararası yapay zekâ endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almayı da hedeflediklerini açıkladı. Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için, yüksek teknoloji ürünlerini milli ve özgün olarak üretebilecek kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda; yapay zeka atılımlarında ‘Biz de varız’ dediklerini söyleyen Fuat Oktay, yapay zeka tekno-ekonomik atılımında gerekli yönetişimi sağlamak için titizlikle çalışacaklarını ifade etti.

 

 

Ortak Veri Sorumlusu ve Araç Kiralama Sektöründeki Kara Listesi Uygulamaları Açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulu(“KVKK”) İlke Karar Yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) tarafından araç kiralama sektöründe ‘’kara liste’’ adı verilen yazılımlara/uygulamalara başvurulduğu ve araç kiralama firmaları tarafından söz konusu yazılımlara araç kiralayan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlendiği ve bir sonraki kiralamalarda karar verirken tüm sektör ile paylaşılan bu verilerin kullanıldığı görüldü. 20 Ocak 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile veri sorumlusu sayılan araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin açık rızaları bulunmayan gerçek kişilerin verilerinin işlenmesi hakkında gerekli idari ve teknik tedbirleri almaları gerekmekte olduğu, almayanlar hakkında işlem tesis edileceği belirtildi.

 

 

28 Ocak Veri Koruma Günü Kutlu Olsun

2021 yılını geride bırakmamızla birlikte veri korumanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Hem Türkiye’de hem de tüm Dünya’da birçok yeni düzenleme ve cezalarla Veri Koruma’ya ilişkin ilişkin gelişmeler hız kesmeden devam etti. Söz konusu gelişmeleri derlediğimiz 28 Ocak Veri Koruma Günü özel içeriğimize https://www.linkedin.com/posts/kavlaklawfirm_happy-data-protection-day-activity-6892725575912370176-Q1DF‘den ulaşabilirsiniz.