Şubat 2022 | Sayı 33

Bülteni Dinle

 

İŞTE HAFTANIN ÖNEMLİ HABERLERİ

 

 

İş Dünyası’nda İklim Krizi Nedeniyle Duyulan Endişe Artıyor

Deloitte tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, C seviye yöneticilerin (CEO, CFO vb.) %89’u iklim krizinin varlığını kabul ederken %97’si, iklim değişikliğinin kurumlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti. İklim değişikliği herkesi etkilediği gibi yöneticileri de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ankete katılan yöneticilerin %81’i son bir senede meydana gelen iklim olaylarından kişisel olarak etkilendiklerini iletti.

 

 

Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracı ve Teminat Yöneticisi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği (“Tebliğ”) Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Taslak Tebliğ ile paralel olarak SPK’ya teminatın herhangi bir ihraçta zorunlu tutulup tutulmayacağına ilişkin yetki verirken aynı zamanda teminat yöneticisi gibi Türk hukukuna yeni kavramlar getiriyor. Bu kapsamda teminat yöneticisini teminatları bağımsız olarak muhafaza ve idare edebilecek konuma getirerek yatırımcılara koruma sağlıyor.

 

 

2021 Finansal Hizmetler Yönetimi Görünümü

Bilindiği üzere 2020 yılının başında Covid-19’un küresel salgına dönüşmesiyle ekonomilerdeki davranışlar ve tercihler yeniden biçimlenirken bu durum yeni normal olarak ifade edilmeye başlandı. Deloitte, olumsuz etkileri gözlemlemek ve akabinde düzeltmek adına; ticari gayrimenkul, bankacılık ve sermaye piyasaları, sigortacılık ve yatırım yönetimi sektörlerindeki 2021 görünümlerine odaklanan raporlar yayınladı.

 

 

Uluslararası İş Gücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02 Ocak 2022 Tarihinde Yayımlandı

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca, uluslararası işgücüne dair ilişkin politikaların belirlerken aynı zamanda yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma muafiyetlerine dair konuları düzenliyor. Ek olarak Yönetmelik, Türkiye’de çalışan yabancılar ve bu yabancıları çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri de kapsıyor.

 

 

KVKK Veri İhlalleri Sebebiyle Yemek Sepetine 1 Milyon 900 Bin Lira Ceza Verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 tarih ve 2021/1324 sayılı kararında açıklandığı üzere; normalde sunucuya yetkisiz giriş halinde uyarı verirken, oluşan aksaklık sonucu yetkisiz girişin fark edilmemesi üzerine saldırganların veriyi Fransa’da bulunan bir IP adresine ilettikleri ve yaklaşık 21 milyon kullanıcının telefon, adres, e-posta gibi verilerinin ele geçirdiği özetlenmiştir. Etkilenen kullanıcı sayısının yüksek olması nedeniyle ihlalin çok büyük çaplı olduğu ve müdahalede geç kalmasının mevcut risk ve tehditleri iyi belirlemediğinin göstergesi olduğu da dikkate alınarak Yemek Sepeti’ne 1 milyon 900 bin lira idari para cezası verildi.

 

 

Güvenli İnternet Günü

Her yıl kutlanan Güvenli İnternet Günü bu yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde ‘’Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete’’ temasıyla kutlandı. Programda internet kullanım yaşının giderek düştüğü ve internetin doğru olmayan amaçlarla kullanıldığında nefret söylemi, ırkçılık, İslamofobi gibi düşüncelerin yayılmasına, terör propagandasının yapılmasına, çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimini yanlış yönde etkileyecek içeriklerin yayılmasına sebebiyet verdiğine parmak basılırken; 2022 yılında yeni düzenlemeler yapılacağından bahsedildi.

 

 

Aracı Kurumların da Elektronik Ortamda Müşteri Edinebilmesine Yönelik Tebliğ Yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliği (“Tebliğ”) 08.02.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 08.03.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğ’in amacı; aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tarafından yeni müşteri kabulünde kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek olarak belirlendi. Tebliğ ile ayrıca ilgili işlemi yürütecek personelin alacağı eğitim, sürecin şüpheli devam etmesi sonucu personele verilecek görüşmeyi sonlandırma yetkisi gibi alanlar da düzenlenmiştir.

 

 

Mirasçılık Belgesi Almış Olan Vatandaşlar, Mirasçısı Oldukları Kişinin Hangi Bankalarda Mevduat ve Katılım Fonu Hesabı Olduğu Bilgisi Artık E- Devletten Sorgulayabilecek

Bankacılık ve Denetleme Kurulu’nun 4 Şubat 2022 tarihli basın açıklamasına göre, 11 inci Kalkınma Planında (2019 – 2023) yer verilen E-devlet üzerinden yapılan hizmetin arttırılması amacıyla mirasçılık belgesi (veraset ilamı) almış olan vatandaşlar ,mirasçısı olunan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğunu “Murise Ait Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” başlığı altında www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilecek.