Şirketler Hukuku

Kavlak müvekkillerine, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile mevzuata uyum kapsamında yönetmeliklerle düzenlenen kurumsal yönetim konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle genel kurul toplantıları, yönetim kurulunun çalışması yapısı, komitelerin kurulması ve yetki delegasyonu, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları, temsil görevleri, vekâlete ilişkin itirazlar ve pay sahipleri ilişkilerine dair hukuki yükümlülükler ve yönetim esasları hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Müvekkillerinin arasında şirket yönetim kurulları, bireysel yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu komiteleri ve üst düzey yöneticiler yer almaktadır.