Vergi & Gümrük Hukuku

Kavlak, çok uluslu ve yerli şirket işlerinin hukuki yönleriyle bağlantılı tavsiyelerde bulunmakta, vergiyle bağlantılı konularda ve yapılandırma konularında hukuki görüş sunmaktadır.

Gümrük vergisi ile bağlantılı konularda uzmanlaşmış avukatları yürürlükteki yasal düzenlemeler ile hukuki çözüm alternatifleri hakkında bilgi ve görüş sunabilmekte, bu şekilde şirketlerin vergisel anlamda derinliği son zamanlarda giderek artan incelemeler ve soruşturmalar karşısında hazırlıklı olmalarına yardımcı olmaktadırlar.